Thơ: Hôn ước tình yêu

Quang X Nguyen

HÔN ƯỚC TÌNH YÊU


Trao nhau hôn ước thắm nồng
Từ nay nên vợ nên chồng có đôi
Bên nhau khắng khít suốt đời
Yêu thương gắn bó vẹn lời ước giao

Dẫu mai cuộc sống chênh chao
Đôi ta chia sẻ đường vào tương lai
Niềm tin trong cuộc sống dài
Giang tay đón lấy ngày mai mỉm cườiTình yêu mời gọi sóng đôi
Sẻ chia tôn trọng giữa đời hôn nhân
Phẩm giá cao trọng bội phần
Mỗi người hình ảnh trong ngần Giê su

Vị tha hiền hậu khiêm nhu
Nhân từ gương sáng cần cù Thánh Gia
Năm dài tháng hạn trôi qua
Nơi gia đình mãi thăng hoa Lời Người

Hồng Ân Chúa gởi xuống đời
Nhờ Gia Đình Thánh đáp lời Xin Vâng
Dõi theo bước Mẹ khoan nhân
Người Kitô hữu chứng nhân Nước Trời

Dựng xây Giáo Hội xinh tươi
Bằng đời sống thật cho đời nở hoa
Hôn nhân Công Giáo mái nhà
Hạnh phúc bền vững Thánh Gia trần hoàn.

Madalena Thy
tháng 8/2018.