Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXV Thường Niên năm B

Quang X Nguyen

TM CN B Thường niên 25

BÀI GIẢNG HUẤN CUỐI CÙNG

(Cảm nhậnvà suy niệm từ: Mc 9.30-37)


Vác thập giá
Chúa loan báo sự chết và sống lại:
Dạy Tông đồ can đảm chịu hy sinh.
Có khổ đau mới được phúc hiển vinh,
Vác thập giá theo Chúa vào Nước Chúa.

Phục vụ hết lòng
Muốn làm lớn hãy hạ mình rốt hết.
Đức khiêm nhu là phẩm giá con người,
Chẳng ai ưa kẻ ngạo mạn khinh đời,
Nhưng coi trọng bậc hiền nhân phục vụ.

Đức hiền lành
Lời Chúa dạy: “Yêu trẻ thơ là yêu Chúa”
Vì trẻ thơ trong trắng và hồn nhiên.
Ai yêu Thầy hãy ăn ở nhân hiền.
Họ sẽ được Cha Thầy yêu mến nữa…


Suy niệm
Nghe lời Chúa hôm nay ta suy được:
Là tín hữu luôn suy niệm Tin Mừng.
Không thể nào thờ Chúa cách tượng trưng,
Vì như thế là sống đạo tiêu cực…

Thế Kiên Dominic


MẦM SỐNG ĐẠO C5

(Nghe, đọc, suy tư)

Tri nan hành dị.
Biết khó, làm dễ bạn ơi!
Biết rồi, học nữa, cho đời bớt ngu.
Việc nhà, việc nước bớt lo.
Đường đi đúng hướng Trời phù hộ thêm.

Thiện - ác.
Điều thiện, điều ác ai cũng biết.
Đời sống con người có tự do.
Nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt.
Uy quyền Thiên Chúa phù trợ cho.

Tự luyện.
Dẹp lòng tự ái đã khó thay.
Bớt tính ích kỷ cách nào đây.
Nghĩ mình yếu đuối hơn ai hết
Cậy trông ơn Chúa mọi phút giây.

Khôn - dại.
Khen khôn, khen trẻ lên ba,
Chê dại thì bảo đến già còn ngu.
Hỡi ta giữ lấy đường tu
Lỡ khi sa ngã, Chúa phù đứng lên.

Lực bất tòng tâm.
Đời thường lực bất tòng tâm.
Năng suy, năng luyện nảy mầm có khi
Mầm non nghị lực tới kì
Khai thông đổi mới thiếu gì cơ may…

Thế Kiên Dominic


CN XXV Thường Niên – B (Mc. 9,30- 37)

TIẾP ĐÓN YÊU THƯƠNG


Em bé ngây thơ chả biết gì
Tiền tài danh vọng chả có chi
Có chi để đền ơn đáp nghĩa
Lợi dụng được chi có ích gì?

Em bé, hiện thân kẻ tầm thường
Đón tiếp là tiếp đón yêu thương
Không danh giá ngoại hình nổi bật
Hãnh diện chi đâu kẻ tầm thường.

Ai đâu chăm sóc kẻ yếu hèn
Không cầu danh lợi tiếng ca khen
Vì yêu ai đón ai cùng khốn
Tiếp đón ai kia kẻ thấp hèn.

Ai đâu tiếp đón khách tha phương
Đói khát lê thân khách dặm đường
Tiếp vì danh Chúa vô vụ lợi
Chính là tiếp Chúa vẹn yêu thương.


TÂM TÌNH HIỆP LỄ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã đặt mình vào vị thế của những người bé nhỏ tầm thường: bị khinh bỉ, bỏ rơi, tàn tật và nghèo khổ. Nhưng ai sẵn sàng đón tiếp những con người ấy vì danh Chúa, chính là đón tiếp Chúa, và một khi đón tiếp Chúa là đón tiếp Thiên Chúa Cha, Đấng đã sai Chúa đến với nhân loại chúng con.

Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi chúng con đón nhận nhau với tinh thần vô vụ lợi. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra Chúa nơi những người anh em bé nhỏ nghèo hèn để chúng con có thể mở rộng vòng tay đón lấy mọi người trong yêu thương. Xin Chúa thêm sức cho chúng con để chúng con luôn thực hành những điều Chúa dạy, từ đó cuộc sống của chúng con thực sự trở nên nhân chứng Tin Mừng cho những người chúng con chung sống. Xin Chúa giúp chúng con ý thức được nếu mọi người đều biết lo cho nhau, đón tiếp nhau, giúp đỡ nhau, là đã trao hiến cho nhau sứ điệp yêu thương Chúa dạy: mọi người sẽ nhận thấy cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc trong niềm vui ân sủng của Chúa - Amen.


Thơ họa theo của tác giả Ngô Hồng: 

Chúa muốn chúng con như trẻ nhỏ
Lúc nào cũng lẽo đẽo theo Cha
Chân thấp chân cao Cha dìu bước
Cha luôn đi trước dẫn lối con
Con đâu có chi mà đền đáp
Bởi tình Ngài rộng lớn bao la
Xin cho con đừng vì danh vọng
Đừng cầu vinh cầu lợi thế gian
Sẽ làm cho đời con hoen úa
Lìa xa ngàn ân phúc Ngài ban
Nhưng hăng say lo việc nhà Chúa
Ngõ hầu được no thỏa tình Cha.
Ngô Hồng