Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXXIII Thường Niên năm B

Quang X Nguyen

TM CN B Thường niên 33

…TRƯỚC NGÀY CÁNH CHUNG

(Suy niệm từ Mc 13, 24-32)


Chúa loan báo, cho hay, thời thế mạt:
Cả đất, trời chuyển biến lạ, bất thường.
Trong hoang mang, dân chúng chịu đau thương.
Họ sẽ thấy Con Người tái giáng thế.

***
Ngài sẽ đến trong vinh quang Vương Đế
Ngày cánh chung là ngày xét xử công minh
Những kẻ lành: sẽ nhận phúc trường sinh,
Còn kẻ dữ: đời đời trong hoả ngục.

***
Ngày tận thế khi nào ai biết được,
Nhưng ngày nay biến động thấy từng ngày,
Khắp dân gian: điều bất trắc chất đầy.
Đời nhân thế rành rành không vững chắc
***
Người tín hữu: giữ mình luôn thanh sạch.
Phán xét chung, cũng như phán xét riêng,
Luôn sẵn sàng, tỉnh thức, cầu nguyện siêng
Ngày Chúa gọi: về làm dân Nước Chúa…

Thế Kiên Dominic


Đời Này & Đời Sau

(Tháng các linh hồn 3)


Đời này: lữ khách vọng đời sau.
Tín hữu Ki Tô sống nhiệm mầu:
Già trẻ bền lòng vâng Thánh Ý,
Thân quen vững chí mến thương nhau.
Chung lời nguyện giúp: khi vui sống,
Tự nguyện cầu thay: lúc khổ đau.
Thoát chốn luyện hình vào Nước Chúa
Đời này: lữ khách vọng đời sau…

Thế Kiên Dominic


Kinh nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Đội ơn Thiên Chúa muôn trùng,
Ban cho các đấng anh hùng Việt Nam
Một lòng chối bỏ trân cam,
Mặc ai dụ dỗ chẳng ham phúc trần.
Máu đào dâng hiến trọn thân,
Quyết tâm theo Chúa- chứng nhân Nước Trời.
Ngày nay cho đến muôn đời,
Thanh nhàn vĩnh phúc, gương soi chiên đoàn.
Chúng con còn ở trần gian,
Nguyện xin các Thánh thông ban hộ phù.
Ơn thiêng: sức mạnh, thân tu
Nếu không tử đạo, cần cù siêng năng,
Vượt qua tục luỵ, lưới giăng
Noi gương các Thánh, Chúa hằng xót thương.
Chờ ngày Chúa gọi lên đường
Về cùng các Thánh đồng hương Nước Trời…
A men

Thế Kiên Dominic