Chùm thơ mừng lễ Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa (mừng kính ngày 01/01)

Quang X Nguyen
Mời độc giả đọc một số bài thơ khác về Mẹ Maria tại đây.MỪNG LỄ MẸ THIÊN CHÚA
********


MARIA: Mẹ là Mẹ Thiên Chúa!
Trí khôn nào suy thấu chức cực cao.
Chư thánh thần ai nấy phải tự hào
Vì Thiên Quốc có Nữ Vương Rất Thánh.
***
Ki Tô Hữu luôn tin theo mầu nhiệm:
Mẹ Chúa Ngôi Hai cũng là Mẹ chúng ta.
Mẹ xót thương dòng con cháu E Và,
Phò cứu thế, Mẹ theo đường Thánh Giá…

***
Xin Mẹ dạy chúng con đường nên thánh,
Biết xin vâng và phục vụ hết lòng,
Yêu tha nhân vì Chúa để lập công,
Ngày Chúa gọi: nên công dân Nước Chúa…
Amen. Halleluia! Halleluia!

Thế Kiên DominicĐỨC MARIA – HOÀNG THÁI HẬU
(Lễ Mẹ Thiên Chúa)


Vinh phúc thay! Dạ cưu mang Thầy,
Dòng sữa ngọt vú cho Thầy bú.
Hòa trong tiếng gió vi vu,
Thiết tha lòng mẹ lời ru ân tình.

Maria - giữ mình dâng hiến,
Trọn cuộc đời khấn nguyện khiết trinh.
Cưu mang Thánh Tử uy linh,
Hạ sinh ra Vị Cứu Tinh nhân trần.

Các mục đồng nhanh chân tiến bước,
Tìm đến nơi quỳ trước Hài Nhi.
Tôn vinh Thiên Chúa quyền uy,
Mẹ hằng ghi khắc gẫm suy trong lòng.

Ôi! Hồng phúc đêm đông linh thánh,
Mẹ hạ sinh Thiên Chúa Ngôi Hai.
Yêu con từ lúc hoài thai,
Ẵm bồng dưỡng dục hình hài Con Yêu.

Dù gian khổ tiêu điều cuộc sống,
Tiếng “Xin Vâng” sống động, chuyên cần.
Yêu Lời Chúa, mến tha nhân,
Chu toàn Thánh Ý xứng danh Mẹ hiền.

Trước nhan Mẹ uy quyền thánh đức,
Uy danh Mẹ rất mực cao quang.
Mẹ Thiên Chúa - Nữ Vương Thiên Đàng,
Lắng nghe con thảo trần gian khẩn cầu.

Xin đoái thương cầu bầu phù trợ,
Chí trung kiên chống đỡ ba thù.
Noi gương Mẹ sống khiêm nhu,
Lương tâm trong sáng chỉnh tu xác hồn.

Dù hiểm nguy bào mòn ý chí,
Lời Chúa là vũ khí đời con.
Bão giông chuyển núi dời non,
Dưới tà áo Mẹ giúp con kiên trì.

Sống thẳng ngay sợ chi bạo lực,
Tâm hồn con chính trực sáng trong.
Dù lận đận, kiếp long đong,
Để Chúa sinh hạ giữa lòng trần gian.

Hoàng Thái Hậu hào quang tươi sáng,
Nghe Thánh Danh Chư Thánh khấu đầu.
Ma vương quỷ sứ trốn sâu,
Nữ Trinh toàn thắng đạp đầu Satan.

Thánh Danh Mẹ rất cao sang
Hào quang Mẹ tỏa tuôn tràn phúc ân
Mẹ Thiên Chúa – Mẹ nhân trần...


MỪNG LỄ MẸ THIÊN CHÚA

MARIA: Mẹ là Mẹ Thiên Chúa!
Trí khôn nào suy thấu chức cực cao.
Chư thánh thần ai nấy phải tự hào
Vì Thiên Quốc có Nữ Vương Rất Thánh.
***
Ki Tô Hữu luôn tin theo mầu nhiệm:
Mẹ Chúa Ngôi Hai cũng là Mẹ chúng ta.
Mẹ xót thương dòng con cháu E Và,
Phò Cứu Thế, Mẹ theo đường Thánh Giá:
***
Từ hang đá Be Lem tới Núi Sọ (Can Ve)
Mẹ hiến dâng trọn vẹn cả cuộc đời,
Nguyện vâng theo Ý Chúa chẳng khi rời
Mẹ phục vụ Chúa Con: Vua Cứu Thế.
***
Xin Mẹ dạy chúng con đường nên thánh,
Biết xin vâng và phục vụ hết lòng,
Yêu tha nhân vì Chúa để lập công,
Ngày Chúa gọi: nên công dân Nước Chúa…
Amen. Halleluia! 

Thế Kiên Dominic