Đẹp thay hai tiếng khiêm nhường

Văn thơ Công giáo

Tâm suy miệng đọc mân côi
Mùa vui con nhận được lời xin vâng
Khiêm nhường vẻ đẹp tâm hồn
Dọn đường cho Chúa Thánh Thần viếng thăm

Ngài là ánh sáng soi đàng
Đưa con về cõi vĩnh hằng ngày sau
Noi gương Đức Mẹ Maria
Khiêm cung đón nhận ý Cha trên trời

Lắng nghe ý Chúa gọi mời
Rông tay bác ái với người khó khăn
Đồng hành vào giới lầm than
Cho đi sẽ nhận bình an trong lòng


Đức tin con hãy còn non
Đưa tay xin Mẹ mở lòng xót thương
Dạy con hai tiếng khiêm nhường
Ngày ngày thẳng tiến trên đường nghĩa nhân

Tấm thân dù lấm bụi trần
Vai mang Thánh Giá xin vâng trọn đời

Nguyễn Thanh Hà