Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật III mùa Vọng năm C

Quang X Nguyen

TM CN C Mùa Vọng 3

CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ ?

(Cảm nhận từ Lc 3. 10-18)


Gio-an vừa dứt lời rao giảng,
Dân chúng nức lòng muốn thực thi.
Ba nhóm cùng xin Thầy chỉ giáo:
Chúng tôi bổn phận phải làm gì ?
***
Thánh Gio-an đã đáp lời:
Rằng ai hai áo, cởi rời một, cho...
Những người thu thuế đừng lo,
Không đòi quá mức định cho nhóm mình.
Quân nhân giữ phép công bình,
Chớ hề ức hiếp dân lành cách chi…

Đoàn dân có vẻ hoài nghi:
Ki-Tô Cứu Chúa, phải chi Ông này.
Gio-an thấu biết, nói ngay:
Tôi đây chẳng đáng cởi giầy Chúa tôi.
Hãy tin Phép Rửa của Người,
Thánh Thần ngự đến, Lửa Trời bừng lên,
Quyền năng Thiên Chúa vô biên,
Công minh tuyển chọn dân hiền, dân ngoan.
Phúc ai sám hối cải hoàn…

Thế Kiên Dominic


MẦM SỐNG ĐẠO D2

(Nghe, đọc, suy tư)

Phù hoa
Phù hoa tràn ngập khắp quanh mình,
Tín hữu hoang mang đến khiếp kinh.
Xác nặng nhục tình sao chống nổi,
Hồn thiêng cầu cứu sức Thần Linh.

Hai hơn một
Hai luôn hơn một, lẽ đương nhiên,
Tương trợ, tương thân có bạn hiền.
Vấp ngã có tay người đỡ dậy,
Cô đơn sống Đạo khó bình yên…

Sống cho Chúa
Tôi sống đời do Thánh Ý Cha
Tình thương Thiên Chúa mãi chan hoà
Uy quyền Tạo Hoá tôi vâng phục,
Tôi tin: Cửa Tử sẽ vượt qua…

Không tình cờ
Thế nhân hiện hữu chẳng tình cờ
Tạo Hoá an bài tự thuở xưa,
Dẫu chẳng tin rằng: đời có Chúa,
Đôi khi cũng thấy sống bơ vơ…

Thế Kiên Dominic


TỈNH THỨC & CẦU NGUYỆN

********

*Nếp sống đạo: ngày đêm luôn tỉnh thức,
Năng nguyện cầu, mới đũ sức lập công.
Tỉnh thức là hồn xác giữ sạch trong,
Và quyết chí không ham mê tục luỵ .

*Việc cầu nguyện phải vững tâm bền chí,
Luôn biết mình: sức yếu đuối, mỏng dòn
Găp khó khăn thử thách: khấn xin ơn
Ơn phù trợ Chúa thương: vượt qua được.

*Đời tín hữu sống Tin Mừng theo từng bước
Mùa Vọng về, ai nấy, hãyvùng lên !!!
Lo sửa sang, ngay ngắn đường thiêng liêng
Luôn thanh sạch: đón mừng Vua Cứu Thế…

Thế Kiên Dominic