Vọng khúc

Văn thơ Công giáo

Vọng về trong cõi lòng ta
Nghe dòng lịch sử thơ hoa con người
Một tiếng khóc, một nụ cười
Nay còn mai mất vời vời phù du

Vọng trông về cõi thiên thu
Hồn ta thức tỉnh chỉnh chu tấc lòng
Ngưỡng nhìn lên chín tầng không
Xin trời mưa xuống nương đồng sương mai

Vọng xin ban Đấng Thiên Sai
Đem Lòng Thương Xót nhân loại khát mong
Trời cao gửi cánh thiệp hồng
Giao hòa đất thấp tình nồng muôn thu


Vọng trông cậy Đức Giêsu
Xuống trần cứu chuộc đền bù chúng sinh
Cho con nối lại cuộc tình
Bao ngày phụ rẫy đắm mình xa hoang

Vọng về mở cửa thiên đàng
Con về gối ngực Thiên Hoàng duyên tơ
Đồng xanh thơ, lòng xanh mơ
Vọng con cùng Chúa đón chờ quang lâm

Mic. Cao Danh Viện