[Sách] Phép lạ thánh thể

Quang X Nguyen

Tác giả: LM Đoàn Quang, CMC
Nguồn: Xuanha.net

LM Đoàn Quang góp nhặt từ cuốn “Phép Lạ Thánh Thể” của Joan Carroll Cruz, Tu sĩ Matthias M. Ngọc Đính, CMC chuyển ngữ, Hiệu sách Regina xb, USA, 2002; This is My Body, This is My Blood của Bob & Penny Lord, mấy Web site, và mấy sách khác…


Tải ebook