Thơ: Giáo phận Hưng Hóa

Quang X Nguyen

Giáo phận Hưng Hoá điệp trùng
Sơn Tây, Hà Nội, đến vùng Lai Châu
Đồng bằng, thành thị, vùng sâu
Địa bàn hoạt động, Lai Châu chính toà
Mười tỉnh miền Bắc giao hoà
Cùng chung giám mục, chính toà Sơn Tây
Hưng Hoá rộng khắp đó đây
Gồm nhiều dân tộc, ở vây lưng đèo
Kinh, Dao, Mường, Mán, Tày, Mèo...

Vùng sâu hiểm trở, vượt đèo mới qua
Đức Cha phụ tá có quà
Lai Châu thăm hỏi, tặng quà gần xa
Không quản lội suối mưa xa
Vai vác quà nặng, đường xa ngại gì.

Đức Cha cũng một chữ VÌ
Yêu người mến Chúa, tức thì vượt qua
Đến thăm các cháu, cho quà
Thổi hơi bong bóng, tặng quà trẻ thơ
Các cháu thoả nguyện ước mơ
Chủ chăn nhân hậu, tuổi thơ thắm tình
Khó khăn vất vả hoà mình
Cùng đoàn dân Chúa, đậm tình cùng chiên.

Đi thăm trên khắp mọi miền
Đức Cha phụ tá, nối liền tình thương
Thương người như Chúa đã thương
Đức Cha phụ tá, tình thương dạt dào
Nguyện xin Thiên Chúa Ngôi Ba
Ban ơn yên mạnh, Đức Cha hàng ngày
Để người chia sẻ tỏ bày
Cùng đoàn dân Chúa, đậm đầy mùi Chiên.

Cầu xin cho người mạnh yên
Để người thăm hỏi, mọi miền gần xa...
Hưng Hoá giáo phận chúng ta
Bao la rộng lớn, tuy xa nhưng gần
Lướt xem trang mạng thêm phần
Gắn kết các xứ lại gần bên nhau
Cùng nhau trọn vẹn trước sau
Cùng chung chí hướng, cùng nhau tôn thờ.

Niềm vui phấn khởi vô bờ
Hạnh phúc Thiên quốc, vẫn chờ chúng ta
Xin chúc tất cả quý Cha
Cộng đoàn dân Chúa, miền xa vùng gần
Luôn được YÊN, MẠNH mọi phần
Chu toàn bổn phận, đỡ đần lẫn nhau
Mai ngày được ở bên nhau
Nước Trời hạnh phúc, cùng nhau hát mừng
Đội ơn Thiên Chúa ngàn trùng
Đã cho tất cả, được cùng bên nhau...

Phêrô Kiều Thạch

Nguồn: http://www.giaophanhunghoa.org/vi/van-hoa/van-tho-ca/2018/09/81E01742/bai-tho-mang-ten-giao-phan-hung-hoa/