Tổng hợp các cuộc thi viết đang diễn ra (cập nhật ngày 24/8/2020)

Quang X Nguyen

CÁC CUỘC THI VIẾT ĐANG DIỄN RA (2020)Cuộc thi do "nhà đạo" tổ chức:


Ngoài ra, còn có các cuộc thi khác:

* "Từ trong ký ức" (28/7/2021): xem thể lệ
* Giải thưởng "Văn học tuổi 20" NXB Trẻ (30/5/2021): https://goo.gl/1QbeRb
* "Khoảnh khắc đáng sống" (31/12/2020): http://vanhocnghethuathatinh.org.vn/cuoc-thi-viet-khoanh-khac-dang-song-1596677690.html
* Cuộc Thi Sáng Tác Thơ Tôi Yêu Đất Nước Tôi (30/9/2020):  http://vanhocnghethuathatinh.org.vn/cuoc-thi-sang-tac-tho-toi-yeu-dat-nuoc-toi-1598002175.html

* Những tấm gương bình dị mà cao quý (28/2/2021): đăng ký


* Xây dựng người Hà Nội thanh lịch: tham gia


MỞ RỘNG: 
* cuộc thi phim tài liệu GIÁO XỨ QUÊ TÔI (01/5/2021): 

(VTCG tổng hợp - fb Tổng hợp các cuộc thi viết, ybox)