CÁC CUỘC THI VIẾT ĐANG DIỄN RA (2019)Một số cuộc thi do "nhà đạo" tổ chức:Ngoài ra, còn có các cuộc thi khác:

1. Giải thưởng "Văn học tuổi 20" NXB Trẻ (30/5/2021): https://goo.gl/1QbeRb

--------------------------------------------------------------------------

2. Cuộc thi "Book of the year 2019" Nhã Nam Thư Quán (25/1/2019): https://goo.gl/FAUxsG

3. Cuộc thi Truyện ngắn và Bút ký trên Tạp chí Cửa Việt 2018-2019 (10/7/2019): https://goo.gl/CmdZfA

4. Cuộc thi truyện ngắn viết về phụ nữ NXB Văn hóa - Văn nghệ Tp.HCM (22/8/2019): https://goo.gl/T17YEd

5. Cuộc thi truyện ngắn "Lửa mới" trên Văn nghệ Quân đội 2018-2019 (30/11/2019): https://goo.gl/t8kQHy

6. Cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn Bình Định năm 2018-2019 (15/12/2019): https://goo.gl/C1SZzj

...

Đang cập nhật...

(VTCG tổng hợp - fb Tổng hợp các cuộc thi viết)

Mở rộng:

Cuộc thi ảnh nghệ thuật (08/8/2019): www.tapsanmucdong.net/2018/09/cuoc-thi-anh-nghe-thuat-nu-cuoi.html
Được tạo bởi Blogger.