CÁC CUỘC THI VIẾT ĐANG DIỄN RA (2019)Cuộc thi do "nhà đạo" tổ chức:Ngoài ra, còn có các cuộc thi khác:

* Giải thưởng "Văn học tuổi 20" NXB Trẻ (30/5/2021): https://goo.gl/1QbeRb
* Khoảnh Khắc Thay Đổi Đời Tôi (21/12/2019): https://tuoitre.vn/cuoc-thi-viet-khoanh-khac-thay-doi-doi-toi-lan-2-20190621115816401.htm


* Cuộc thi viết về “Bảo vệ Rừng và Môi trường” lần thứ 3 năm 2019 (30/11/2019): https://baovemoitruong.org.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-ve-bao-ve-rung-va-moi-truong-lan-thu-3-nam-2019/

* Cuộc thi truyện ngắn "Lửa mới" trên Văn nghệ Quân đội 2018-2019 (30/11/2019): https://goo.gl/t8kQHy

* Cuộc thi viết "Dành cả thanh xuân để chạy theo Idol" (15/12/2019): https://www.facebook.com/events/2293474897535305/

* Cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn Bình Định năm 2018-2019 (15/12/2019): https://goo.gl/C1SZzj

* Cuộc Thi Viết AWP Award Series 2020: http://bit.ly/2WWdDTS
* Cuộc Thi Viết Về Ý Tưởng Sống Xanh GreenMatch 2020: http://bit.ly/2pLSUX1

* Cuộc Thi Viết Văn Học Trò 2019: http://bit.ly/2pXbnzF

* Cuộc Thi Viết "Rì - Viu" Tổ Chức Bởi Nhà Xuất Bản Nhã Nam 2019: http://bit.ly/2CqXYm2

* Giải Thưởng Nappert Viết Về Luật Của Đại Học McGill 2020: http://bit.ly/32wwYw0

* Mời cộng tác viết sách những câu chuyện về mẹ: [email protected] | [email protected] | xem thông báo https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2250439945173840&set=gm.11228826145869467

Đang cập nhật...


(VTCG tổng hợp - fb Tổng hợp các cuộc thi viết)

Được tạo bởi Blogger.