https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

CÁC CUỘC THI VIẾT ĐANG DIỄN RA (2020)Cuộc thi do "nhà đạo" tổ chức:


Ngoài ra, còn có các cuộc thi khác:

* Giải thưởng "Văn học tuổi 20" NXB Trẻ (30/5/2021): https://goo.gl/1QbeRb

* Giải Thưởng Nappert Viết Về Luật Của Đại Học McGill 2020 (30/4/2020): http://bit.ly/32wwYw0

* Cuộc Thi Viết L. Ron Hubbard’s Writers Of The Future Contest 2020 (30/6/2020): thể lệ

* Những tấm gương bình dị mà cao quý (28/2/2021): đăng ký

* Mùa cách ly, làm gì với sách (9/5/2020): xem thể lệ

* Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" (30/6/2020): tham dự

* Cuộc thi viết và chụp ảnh Sách Trẻ (30/6/2020): tìm hiểu

* Xây dựng người Hà Nội thanh lịch: tham gia

* Mời cộng tác viết sách những câu chuyện về mẹ: [email protected] | [email protected] | xem thông báo https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2250439945173840&set=gm.11228826145869467

MỞ RỘNG: cuộc thi phim tài liệu GIÁO XỨ QUÊ TÔI (01/5/2021): https://www.vanthoconggiao.net/2020/05/thong-bao-cuoc-thi-phim-tai-lieu-giao-xu-que-toi.html

Đang cập nhật...

(VTCG tổng hợp - fb Tổng hợp các cuộc thi viết, ybox)

Được tạo bởi Blogger.