Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật VI mùa Thường niên năm C

Quang X Nguyen

TM CN C Thường niên 6

NGHÈO KHÓ & GIẦU CÓ

(Suy niệm từ: Lc 6, 17 -19-20-26)


Tin Mừng Cúua dạy hôm nay,
Giầu nghèo hai cảnh, đời này phải lo.
Nghèo như các thánh tông đồ.
Hiến thân phục vụ, Phê Rô dẫn đầu
Giáo dân thuở trước cùng nhau
Chia cơm sẻ áo nghèo giầu sống vui.
Nước Trời dưới thế triền khai,
Đó là Giáo Hội muôn đời vinh quang...
*Cảnh giầu tâm trí hoang mang,
Chuyên lo giữ của ngổn ngang trăm bề.

Đạo Trời chẳng dễ thực thi
Đạo người đâu có lợi gì mà thương...

* Tin Mừng dạy: chớ coi thường,
Phúc ai tìm kiếm Thiên Đường ngày sau...
Nhớ kinh tám mối nhiệm mầu
Ngẫm suy Lới Chúa ngõ hầu an tâm.
Mắt hồn chớ để tối tăm,
Phải luôn sáng suốt kẻo lầm hướng đi...

Th. K. Dominic

XUÂN VĨNH CỬU
***


Xuân này xuân tạm, có xuân sau.
Sống đạo cầu mong sẽ sống lâu.
Tín hữu tin rằng: qua sự chết
Thiện nhân lãnh thưởng: hết buồn đau.
Đường tu Giáo Hội đầy nhân đức,
Nếp sống Thiên Đường thật nhiệm mầu.
Ngưỡng vọng xuân sau: xuân vĩnh cửu,
Đoàn chiên dân Chúa lãnh công đầu...
Thế Kiên DominicMẦM SỐNG ĐẠO E1
(Nghe, đọc, suy tư)


Hạnh phúc hôn nhân
Hôn phối không là chuyện đỏ đen,
Hôn nhân lý tưởng chẳng bon chen.
Thương nhau vì lẽ yêu chân lý,
Hạnh phúc nương theo đạo thánh hiền.

Người gia trưởng.
Người gia trưởng lãnh nhận ngôi thuyền trưởng,
Chở gia đình vượt biển cả trần gian.
Với niềm tin, cậy, mến thật vững vàng,
Vào Đất Hứa chung vui cùng các thánh…

Đạo nghĩa - gia nghiệp
Hồn an xác mạnh hằng cầu xin,
Nếp sống đạo đời phải gắn liền
Lao động hăng say, vui đạo nghĩa.
Gia đình tín hữu sống bình yên.

Vo tròn quả phúc
Vo tròn khó lắm, bạn tình ơi!
Hãy gắng lưu tâm suốt cuộc đời,
Vị kỷ, vị tha luôn phối hợp,
Chớ liều bóp bẹp, phúc buông trôi…

Thế Kiên Dominic