Dệt thơ Tin Mừng: Thứ Tư lễ Tro

Quang X Nguyen


DỆT THƠ TIN MỪNG
Thứ tư LỄ TRO - năm C

Ngày 06 /03/ 2019 ( ăn chay, kiêng thịt)
Phúc Âm: Mt 6, 1-6. 16-18
"Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".

BỐ THÍ KÍN ĐÁO (Mt 6, 1-4)


Khi làm bố thí chớ phô trương
Muốn để cho ai thấy tỏ tường
Chớ giống giả hình mong gõ mõ
Đừng như biệt phái thích rung chuông
Mắt luôn ngóng đợi người ca tụng
Tai cứ nghe chờ họ tán dương
Với các anh em không phải thế
Lặng im kín đáo mới ngay đườngCẦU NGUYỆN KÍN ĐÁO (Mt 6, 5-6)


Rồi khi cầu nguyện chớ khoa trương
Cố ý quỳ khom giữa hội đường
Thiên hạ trông vào ngờ đạo đức
Người ta ngó thấy tưởng khiêm nhường
Khuyên con đóng cửa xin Cha đoái
Nhủ bạn vào phòng khẩn Chúa thương
Đấng ngự trên cao hằng thấu suốt
Ngài nghe chấp nhận thưởng khôn lường

ĂN CHAY KÍN ĐÁO (Mt 6, 16-18)


Ăn chay kín đáo hãy như thường
Rửa mặt lau mày xức nước hương
Chớ có u sầu ra khổ sở
Xin đừng ảo não tỏ thê lương
Mà luôn hớn hở không buồn bã
Cứ vẫn vui cười chẳng thảm thương
Đức Chúa trên cao nhìn thấu suốt
Tâm tình sám hối đựơc yêu đương

Bóng Tà Dương – Bùi Nghiệp