Thơ: Đường tình thập giá

Quang X Nguyen

ĐƯỜNG TÌNH THẬP GIÁ


Con bước vào mùa chay Thánh
Với Thập giá của cuộc đời
Vui bước đi trong thầm lặng
Dẫu đường trập trùng xa xôi

Con bước vào đường sám hối
Trút bỏ quá khứ lỗi lầm
Mong hồi sinh từng giây phút
Mở lòng rộng ánh từ tâm

Con bước vào đường hy vọng
Bằng sự nhẫn nại, hy sinh
Sẻ chia tình thương, bác ái
Đến bao kẻ khó quanh mình


Con bước đi trong kiên định
Thập giá Chúa là nguồn vui
Khổ đau hóa niềm tin sống
Cuộc đời hạnh phúc, thảnh thơi

Bước theo đường tình Thập giá
Con nguyện lòng mãi trung trinh
An vui trên đường thánh thiện
Hồng ân tỏa ngát Thiên đình.

Jos Nhật Quang
(GX Tân Hưng)