Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật I mùa Thường niên năm A (Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa)

Quang X Nguyen

TM CN A Thường niên 1

Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

(Suy niệm Lc 3.13-17)


Chúa Giê-su hạ mình theo nhân tính
Để Gio-an làm phép rửa cho mình.
Người nêu gương cho tất cả chúng sinh:
Được cứu độ phải hết tình sám hối…
***
Sau Phép Rửa, Chúa Con đang cầu nguyện,
Trời mở ra, Thần Chúa ngự trên đầu
Với dạng hình hiền dịu, chim bồ câu,
Và có tiếng: Con Cha, Cha yêu dấu…
***
Suy mầu nhiệm Chúa Con chịu Phép Rửa,
Ai là người tín hữu hãy vui lên,
Chúa Ba Ngôi thương xót kẻ ngoan hiền
Tha hết tội qua Bí Tích Thánh Tẩy…
***
Và, Bí Tích hòa giải ai suy được:
Kẻ tội nhân đang đầy đọa tấm thân
Đang trong tay độc dữ của quỷ thần
Được giải phóng, lãnh hồng ân Thiên Chúa.

Thế Kiên Dominic


MÙA SỐNG ĐẠO

**
Giáo Hội khuyên ta : hãy nhiệt tình
Chuyên chăm suy tụng: Chúa Nhân Lành
Một mùa giữ đạo chưa là đủ,
Sống đạo năm mùa mới hết tình (1)

***
Niệm suy mầu nhiệm Chúa Làm Người:
Tín hữu hiến dâng cả cuộc đời…
Thánh Thất nhiệm mầu: Vua Cứu Thế
Nêu cao gương mẫu: sống vui tươi…
***
Tới Mùa rao giảng đạo Tin Mừng,
Chúa nêu gương sáng nếp sống chung:
Tuyển chọn tông đồ: ban trí sáng,
Hết lòng vâng Ý Chúa truyền thông…
***
Qua Mùa Chịu Nạn: Chúa dâng mình:
Vâng Ý Chúa Cha: cứu chúng sinh,
Chịu chết: treo mình trên Thập Giá.
Phục Sinh: rộng mở Nước Thiên Đình…

(1) Năm mùa gồm Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh và Mùa Thường Niên.

Thế Kiên Dominic

TỰ DO PHỤC VỤ

***
Hạnh phúc: con người có tự do:
Hồng ân Thiên Chúa đã ban cho,
Khả năng: phục vụ theo chân lý ,
Ý nguyện: vững tin chẳng mộng mơ.
Quyết chí nêu cao nền sống đạo,
Siêng năng cổ vũ việc tôn thờ.
Làm lành, lánh dữ: vui đoàn kết
Hạnh phúc: con người có tự do…

Thế Kiên Dominic


TÌNH YÊU VÀ ĐAU KHỔ

(Kính họa t/p TYĐK t/g l.m.Đam Khuất Dũng)

Thời gian sống đạo sẽ qua mau.
Tín hữu nương theo phúc nhiệm mầu:
Mến Chúa, yêu người là thánh thiện,
Lãnh ơn Cứu Độ chẳng sai đâu.
Bình tâm khấn nguyện: vâng Thiên Ý,
Vững chí hiến dâng: chịu khổ đau.
Nhận phúc Thiên Đàng: nơi vĩnh cữu,
Cuộc đời trần thế: có bao lâu.

Thế Kiên Dominic