Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật II mùa Thường niên năm A

Quang X Nguyen

TM CN A Thường niên 2

Đây Chiên Thiên Chúa

( Cảm nhận, suy niệm Ga 1. 29-34)

Gio An trước một đám đông,
Chợt trông thấy Chúa nức lòng kính tin,
Thốt lên lời giới thiệu liền:
“Đây Chiên Thiên Chúa, Chiên Hiền Cứu Tinh”

**********
Lời minh chứng Gio An Tẩy Giả
Đã truyền lan khắp cả toàn cầu
Tin Mừng cũng đã in sâu,
Vào lòng tín hữu nhiệm mầu Cứu Tinh.

***
Làm nhân chứng, sức mình sao đủ,
Chúa tác thành, cổ vũ thường xuyên.
Nhớ rằng có Chúa ngự bên
Lắng nghe tiếng Chúa uy quyền vô song.
***
Trong Thánh Lễ: Đây Chiên Thiên Chúa
Nhắc cho ta ơn Chúa Cứu Tinh
Và Mình Thánh Chúa Cực Linh
Dưỡng nuôi tín hữu trường sinh muôn đời.

Thế Kiên Dominic