[Sách] Hướng dẫn đọc Cựu Ước của Etienne Charpentier (Lm. Carolo Hồ Bạc Xái chuyển ngữ)

TIN BÀI KHÁC


Qua tập sách HƯỚNG DẪN ĐỌC CỰU ƯỚC tác giả như muốn trao tặng những chìa khóa chủ yếu giúp bạn có thể tự mình đọc Thánh kinh.

Tác giả: Etienne Charpentier
Dịch giả: Lm. Carolo Hồ Bạc Xái

Tải ebook


http://thuvienconggiaovietnam.net/chi-tiet/219

To Top