Qua tập sách HƯỚNG DẪN ĐỌC CỰU ƯỚC tác giả như muốn trao tặng những chìa khóa chủ yếu giúp bạn có thể tự mình đọc Thánh kinh.

Tác giả: Etienne Charpentier
Dịch giả: Lm. Carolo Hồ Bạc Xái

Tải ebook


http://thuvienconggiaovietnam.net/chi-tiet/219
Được tạo bởi Blogger.