Cáo phó: Chị Anê Nguyễn Thị Vàng- người dấn thân mục vụ văn hóa cho thanh thiếu niên dân tộc Tây Nguyên

admin

 

CHỊ ANÊ NGUYỄN THỊ VÀNG ĐÃ VỀ VỚI CHÚA

Lại thêm một cây bút Công giáo từ giã chúng ta để về nhà Cha. Chị Vàng đã dành cả đời mình để phụng sự Chúa bằng cách gieo rắc hạt mầm văn chương cho các em nhỏ vùng cao.

Cả những lúc bi quan nhất của bệnh ung thư, hễ nghĩ tới công tác mục vụ văn hóa phục vụ thanh thiếu niên các dân tộc Tây Nguyên, chị lại thấy phấn khởi, hy vọng và xin Chúa chữa lành để tiếp tục rong ruổi chăm lo cho các em có được con chữ, câu văn, bài viết…


Chị chia sẻ: “Sau 21 năm lớn lên trong Dòng Thánh Phaolô, với 6 lần khấn tạm, chỉ còn 10 hôm nữa khấn trọn thì con rời nhà dòng. Con đã suy nghĩ và chọn dấn thân lo mục vụ văn hóa cho các em dân tộc. Đã có những thế hệ thừa sai dấn thân vào rừng sâu nước độc để chăm lo cho họ nhưng, ngày nay hình như mọi người đều bận rộn những công việc khác, cho nên con muốn mình không bị ràng buộc vì một cộng đoàn nào để luôn được tự do rong ruổi lo cho các em.” (Trích thư mùa vọng 2020 của Lm Trăng Thập Tự).

Xin kính cần tiễn biệt chị.

Xin phó thác linh hồn Anê vào Lòng Thương Xót của Chúa.

Lm. Trăng Thập Tự