Cuối năm hoa nở tạ ơn-Tác giả: Song Thất Tình Yêu

Lan Mary

 

CUỐI NĂM HOA NỞ TẠ ƠN


Cây hồng đào* trổ hoa bên ngõ
Nụ tròn tròn nhú đỏ mầm Xuân
Nghe như gió đã thấm nhuần
Xôn xao như thể Bâng khuâng* nô đùa.

Cây dâm bụt* cũng vui theo gió
Nở hạnh thông bông đỏ nhuỵ vàng
Bậu rào ai bảo rào ngang
Không hương vẫn sắc vẫn vang nhạc lòng.

Cây sứ* trắng sáng ngời cánh nhỏ
Chùm hương ngây* như có trầm thơm
Cuối năm dâng đoá tạ ơn
Cây xanh kính cẩn nguồn cơn nỗi niềm.

Hoa chuông* vàng ngả nghiêng vào nhớ
Một năm qua Chúa đỡ Chúa nâng
Cỏ hoa nhận biết Hồng Ân
Thiên nhiên tuần tự thực chân tâm tình.

Hoa nhân ái đượm màu đức ái
Nở từ tâm con cái Chúa yêu
Tình thương hạt giống diễm kiều
\Ôm vầng dương sáng lẫn chiều hoàng hôn.

Song Thất Tình Yêu

(*) Tên một số loài hoa. Hình “Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn”.