Chùm thơ Mùa Chay- Giọt nước không tên- Tác giả: Châu Sơn

Lan Mary

 

GIỌT NƯỚC KHÔNG TÊN


Tôi như
Giọt nước không tên,
Không mùi
không vị
không nên giữa đời.

Vẫn là tuyệt tác Chúa Trời,
Vượt trên
hết thảy muôn loài thọ sinh.

Tạ ơn Đấng Thánh thương tình,
buồn
vui
nếm
cảm
nhục vinh dương trần.

Giọt không rạng rỡ vô ngần,
Thánh ân Tạo Hóa
nước thành rượu ngon.
Sẵn sàng Tiệc Cưới Chiên Con.


CHIẾC LÁ MÙA CHAY


Cầm chiếc lá trên tay
Chàng nghệ nhân tự hỏi
Làm gì với lá này?
Biết lá có đổi thay?

Lá rung rinh khẽ nói:
Thân con phận mỏng manh
Gió thần linh tắm gội
Sẽ vàng ánh long lanh.

Mùa chay thánh đến rồi
Tình Cha yêu giục hối:
Con ơi, hãy quay về
Lòng Cha luôn ngóng đợi!

Con nay dậy trở về
Xin tình Cha thương xót
Trong vòng tay dịu ngọt
Đời lầm lỗi thơm hương.


Ta với mình

Đã mấy thu ta chẳng gặp mình
Không biết tình ta có mặn mà
Châu lụy cuộc đời bao khổ ải
Có sướng mong ngày phúc chúng ta?

Bấy lâu ta muốn gặp tìm mình
Chân tình thống thiết những lời kinh
Lánh phồn hoa thiết tha tịnh niệm
Gió mới, Trăng thanh, Nắng rực xinh.

Mình trong ta chẳng thể phôi pha
Ta với mình luôn sống một nhà
Hồn an - Xác mạnh theo đường thánh
Mai ngày hội phúc với Bao La.


Con xin

Con kêu xin và Chúa đã nhậm lời
Con xin sức mạnh Ngài gửi khó khăn
Trui rèn con nên chiến binh mạnh mẽ
Gánh cuộc đời buồn vui cùng chia sẻ

Con kêu xin và Chúa đã nhậm lời
Con xin khôn ngoan Ngài ban vấn nạn
Toán phương trình giải mãi cũng tinh thông
Bài văn khó luyện thao hoài nên dạn

Con kêu xin và Chúa đã nhậm lời
Con xin của cải, Ngài cho trí lực
Ơn khôn ngoan lãnh nhận bao kiến thức
Góp đôi tay của tuôn đến mỗi ngày

Con kêu xin và Chúa đã nhậm lời
Con xin được “bay” Ngài cho trở lực
Chướng ngại tư bề lòng vững không nao
Vượt lực cản cánh phượng vút “bay cao”

Và như thế điều con xin như thể
Chúa chẳng ban chẳng trực tiếp đoái hoài
Ấy thế mà Ngài chăm sóc muôn loài
Nên con có những điều con cần thiết.

Tác giả: Châu Sơn