Lễ truyền tin-Tác giả: Đinh Văn Tiến Hùng

Lan Mary

 

LỄ TRUYỀN TIN

( Lễ Trọng 25/3/22- )

*Thiên Thần thưa : “ Maria đừng sợ ! Vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai sinh một Con Trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và là Con Đấng tối Cao…” ( Lc.1 : 26- 38 )

-( Hiệp thông cùng ĐTC Phanxicô và Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta hãy siêng năng đọc Kinh Truyền Tin. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa Nhân Từ dừng tay sửa phạt tội lỗi loài người trong đại dịch kinh hoàng đang tàn phá khắp nơi. )

Kinh Truyền Tin.

*Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.
-Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

Kính mừng….. Thánh Maria……

-Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
-Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.

Kính mừng….. Thánh Maria……

-Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
-Đáp: Và ở cùng chúng con.

Kính mừng….. Thánh Maria……

-Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
-Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

*LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.

*KÍNH chào Trinh Nữ hiển vinh,
Ngôi Hai bỏ chốn thiên đình cao sang,
Hạ sinh trần thế nghèo nàn,
Chọn Bà làm Mẹ vinh quang hơn người.

MỪNG đón hạnh phúc tuyệt vời,
Nhờ ơn cứu độ loài người đổi thay,
Lời nguyền tha tội từ đầy,
Này E- Và Mới tràn đầy hồng ân.

MARIA trinh tuyết vô ngần,
Một lời thề hứa Xin Vâng vẹn toàn,
Đồng công cứu chuộc nhân gian,
Cùng con Thiên Chúa hoàn toàn hiến dâng.

ĐẦY tràn muôn phúc bội phần,
Từ tay Thiên Chúa nguốn ân cứu đời,
Chắp tay con nguyện xin Người,
Tuôn ơn lành xuống như trời đổ mưa.

ƠN Mẹ con nói sao vừa,
Ngàn lời ca tụng vẫn chưa thỏa lòng,
Đời con chỉ biết cậy trông,
Phó trong tay Mẹ xác thân tâm hồn.

PHÚC thay những lúc cô đơn,
Về nương bóng Mẹ là nguồn ủi an,
Cuộc đời dù lắm gian nan,
Không còn đau khổ với hàng lệ rơi.

ĐỨC Maria Mẹ Chúa Trời,
Trạng Sư quyền thế muôn đời ngợi ca,
Người là Từ Mẫu giao hòa,
Cầu xin Thiên Chúa thứ tha loài người.

CHÚA thương nhân loại Mẹ ơi !
Mặc thân xác xuống làm người trần gian,
Cùng Mẹ nhận sống nghèo nàn,
Chết trên Thập Giá ơn ban cứu đời.

TRỜI cao giáng phúc muôn nơi,
Mưa hồng ân xuống đất trời hoan ca,
Gieo nguồn nắng ấm chan hòa,
Làm cho trần thế nở hoa reo mừng.

đời cuộc sống mông lung,
Biển trần giông tố chập chùng vây quanh,
Thuyền con lạc lối bồng bềnh,
Mẹ là Sao Sáng lộ trình dẫn đưa.

CÙNG con ngày tháng sớm trưa,
Ủi an phù trợ nâng niu ân cần,
Đời con biết bao lỗi lầm,
Mẹ luôn che chở tấm thân mọn hèn.

được Thiên Chúa nâng lên,
Xác hồn thanh khiết ngự trên thiên đình,
Loài người muôn vật cúi mình,
Tôn vinh Mẹ Chúa hiển vinh muôn đời.

Đinh Văn Tiến Hùng

(*)Ghi chú : Việt Nam xưa nơi các họ đạo mỗi buổi trưa khi nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên, dù đang làm việc ngoài đồng hay ở nhà, đều ngưng công việc đọc kinh Truyền tin. Nay ở nước ngoài vì hoàn cảnh xã hội truyền thống tốt đẹp này không còn giữ được. Thật đáng tiếc !