Hãy trở về- Tác giả: Jos.Nhật Quang

Lan Mary

 

HÃY TRỞ VỀ 

Trên Thập giá 
Chúa vẫn dang tay mời gọi 
Con ơi! Hãy trở về đừng lầm lạc ngã sa 
Từ trái tim Cha dòng máu Thánh chan hoà 
Đã gột rửa bao tâm hồn tội lỗi 

Mùa chay Thánh 
Con ơi! Hãy thành tâm sám hối 
Hãy trở về miền hạnh phúc vô biên 
Nơi ấp ủ, nơi nương náu bình yên 
Lòng xót thương Cha vẫn bao dung chờ đợi

 Cha vẫn biết 
Con nhiều lần hối lỗi 
Nhưng thân mỏng giòn vẫn vấp ngã bao phen 
Trước kẻ thù bủa vây mê đắm thấp hèn 
Giữa xa hoa giàu sang, danh vọng trần thế 

Hãy hồi tâm 
Con ơi! Mau đứng dậy 
Ta luôn dắt dìu, nâng đỡ bước trần gian 
Hãy trở về tìm nguồn suối bình an 
Nguồn yêu thương, hưởng hồng ân cứu độ. 
Jos Nhật Quang