Tâm sự cùng Giuda- Tác giả: Vinh Kiu

Lan Mary

 

TÂM SỰ CÙNG GIU-ĐA 

Tôi gặp ông Giu-đa 
Trong một buổi chiều tà 
Bên cạnh thửa ruộng máu 
Cũng gần bãi tha ma. 

"Tôi thật oan quá mà
- Ông Giu-đa khóc lóc
- Tôi không hề lừa lọc
 Chẳng bán Chúa bao giờ. 

Chỉ là tôi không ngờ 
Thầy không hề phản kháng
 Mọi người chạy tán loạn 
Gioan cũng lùi xa... 

Tôi gọi Thầy là Cha
 Là Chúa, Anh Em nữa
 Người cũng nói lời hứa 
Ban hạnh phúc Nước Trời. 

Tôi ngỡ Đức Chúa Trời 
Sẽ hiển linh sáng láng 
Đánh đuổi kẻ phản loạn 
Dám kết án Con Người! 

Tôi cũng muốn kiếm lời
 Một chút thôi, lợi lộc
 Bao nhiêu năm khó nhọc 
Theo Thầy đi muôn nơi,

 Giờ hạnh phúc đến rồi
 Tôi đưa tay nắm lấy 
Đâu ngờ không phải vậy
 Thánh Ý quá xa xôi... 

Tôi đâu biết là Người 
Phải khổ đau, phải chết 
Để sự sống bất diệt
 Đi đến muôn muôn nơi!

 Khi biết mình đã sai 
Thì hối không kịp nữa 
Nụ hôn đã bán Chúa 
Đổi bằng tính mạng tôi...

" Ông Giu-đa xoay người 
Tay cầm dây thòng lọng 
Quyết kết thúc sự sống 
Thắt cổ dưới chân đồi. 

Hỡi ông Giu-đa ơi 
Tôi cũng đã sai rồi 
Bấy lâu xa rời Chúa 
Cũng giống ông đó thôi! 

Tôi cùng với mọi người 
Còn buộc tội ông nữa 
Trong khi tôi bán Chúa
 Bao lần, không hé môi..

. Ơi ông Giu-đa ơi...
 Vinh Kiu