Tâm tình Lễ Lá- Tác giả: Pio X Lê Hồng Bảo

Lan Mary

 

TÂM TÌNH LỄ LÁ

Con chỉ là tên mồm mép
Đua đòi chúc tụng tung hô
Bên trong cõi lòng chật hẹp
Rối ren miệng lưỡi hồ đồ

Con chỉ là tên xảo trá
Ăn theo tiếng nhạc câu kinh
Tay này giương cao cành lá
Tay kia dao búa vô tình

Con chỉ là tên đểu cáng
Lăng xăng trải áo lót đường
Bên đời mặc ai hoạn nạn
Không hề có chút xót thương

Con chỉ là tên đần độn
Tập tành phú quý vinh hoa
Ước mơ nghe chừng lộn xộn
Mãi không tìm được lối ra

Đã bao lần con vênh váo
Dành ngôi tả hữu bên Người
Đâu hay cuộc đời hư ảo
Chực chờ chén đắng bên môi

Con ước là tên tội phạm
Biết căm ghét chính tội mình
Để nghe tình Trời sâu thẳm
Thập hình mới chính quang vinh!

Pio X Lê Hồng Bảo