Thơ ca Công giáo Việt Nam đương đại, những sáng tạo mới- Tác giả: Bùi Công Thuấn

Lan Mary

 

Thơ Công giáo đương đại vẫn có người bước theo chân của Hàn Mạc Tử, ấy là, làm làm kiểu thơ 7, 8 chữ như thơ Lãng mạn với giọng điệu, vần nhạc như thơ Hàn Mạc Tử. Người làm thơ dùng lại vốn từ trong thơ Hàn Mạc Tử, cũng bắt chước Tượng trưng, Siêu thực như Hàn Mạc Tử, chỉ khác là, thơ của Hàn Mạc Tử là thơ của người trải nghiệm đau thương “Máu cuồng và hồn điên”, còn thơ của người học theo Tử lại không thể có trải nghiệm hiện sinh như Tử, thành ra, thơ ấy lạc lõng, cũ kỹ đến xa lạ. Bởi thời đại hôm nay đã là thời toàn cầu hóa, tâm thức con người hôm nay đã là tâm thức Hậu hiện đại, khác xa với nghệ thuật Hiện đại của thế kỷ XX (Ấn tượng, Lãng mạn, Tượng trưng, Lập thể, Siêu thực…). Cho nên níu kéo những cái xưa cũ đã lỗi thời chỉ kéo lùi sự phát triển của thơ ca Công giáo trong thời đại mới.


Mời tải về: tại đây