Tội nhân Lạy Chúa con đây!- Tác giả: Cao Gia An,S.J

Lan Mary

 

TỘI NHÂN 
Lạy Chúa, Con Đây! (107) 

Lạy Chúa, cuộc đời con đã có nhiều lầm lỗi 
những lỗi lầm cứ dằn vặt con không ngơi 
cứ cuốn xiết hãm vây không cho con vượt thoát. 
Lắm khi, để che đậy một lỗi lầm nhỏ 
con đã phạm thêm những lỗi lầm lớn hơn.
 Lắm khi, con tự mình vùng vẫy giải quyết 
chỉ để làm cho tình huống nên tệ hơn. 
Con như người đã rơi xuống lũng bùn, 
mỗi cử động lại làm con thêm lún sâu vào bế tắc. 

Chúa ơi, 
xin dạy con về sự yếu đuối thực sự của mình, 
để con biết con luôn cần đến Chúa.
 Xin cho con đủ khiêm tốn để nhận ra
 con thực sự luôn cần có một bàn tay nào đó 
kéo con ra khỏi lũng bùn lầy tội nhơ 
và cứu vớt con khi con đã mải mê chìm đắm. 
Xin dạy con dám tin tưởng và hy vọng 
vào quyền năng cứu độ của Chúa, 
để con đừng buông tay quá dễ dàng 
cứ để cho mình bị kéo lê đi 
từ lỗi lầm này đến lỗi lầm khác, 
để con đừng dại dột chấm dứt mọi thứ 
khi mà tình yêu của Chúa dành cho con
 chưa bao giờ ngơi nghỉ và chấm dứt. 

Cứ mỗi khi con chìm vào trong tội, 
xin dẫn con trở về với xác tín nền tảng 
rằng con quả là một tội nhân đích thực, 
là một tội nhân được Chúa yêu thương và tha thứ. 
Xin cho tình yêu Chúa là cứu độ của đời con.
 Cao Gia An, S.J.