Hoa lòng dâng Mẹ- Tác giả: Thérèse Tiếng Vọng

Lan Mary

 

HOA LÒNG DÂNG MẸ 

Hằng năm cứ độ tháng năm về 
Tâm hồn rung động thoáng đê mê 
Hòa nhip muôn người trên thế giới 
Chân thành dâng kính chút hương quê. 

Kính dâng lên Mẹ đóa hoa lòng 
Tâm tình con thảo nét trinh trong 
Hy sinh thơm ngát hương đồng nội 
Sắc thắm yêu thương dịu cõi lòng.

 Kính dâng lên Mẹ đóa Mân côi 
Đáp tiếng yêu thương Chúa gọi mời 
Hai tiếng xin vâng tròn thánh ý 
Xin Mẹ dắt dìu con đến nơi. 

Xin dắt con theo đến đỉnh đồi 
Chia sẻ nỗi lòng máu tuôn rơi 
Calve chiều ấy sầu vắng lặng
 Con Mẹ sinh thì quá đơn côi!

 Dâng đóa Mân côi kính Mẹ hiền 
Thiên đàng vinh hiển Chúa nâng lên 
Tình Yêu đáp lại Tình Yêu ấy 
Mẹ Chúa Ngai Tòa sáng trinh nguyên.

 Dâng Mẹ kính yêu đóa hoa đời.
 Hương tình thấm đậm nét tinh khỏi 
Phục vụ quên mình hương đức ái
 Khiêm nhường tô điểm sắc xinh tươi.
Thérèse Tiếng Vọng