Đồng hoa ân sủng- Tác giả: Song Thất Tình Yêu

Lan Mary

 

ĐỒNG HOA ÂN SỦNG

“Anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em.” (Cor.2,11)
Tg. Song Thất Tình Yêu

Lửa thắp sáng trái tim lao động
Ngày nối ngày sự sống thăng hoa
Hôm nay và cả hôm qua
Mồ hôi vất vả chan hoà biển duyên
Duyên trời đất truân chuyên mấy nẻo
Chút phận người Ai khéo bày nên
Giương cao phẩm giá phàm hèn
Khối tình mật thất đã nhen bếp lòng.

Sông Ân Sủng thuyền dong nhân ái
Đắp đổi vào kết trái tình yêu
Mến tin Tạo Hóa diễm kiều
Ngài cho mãn nguyện phong nhiêu tâm hồn
Hiệp cùng Đấng Càn Khôn chân thiện
Dạo cánh đồng lúa miến tình thương
Hương thơm thánh hiến diệu thường
Những gì bé nhỏ lại vươn cõi Trời.

Dẫu sức ta đầy vơi nghiêng ngả
Gió nhẹ về tơi tả cội thu
Nhác trông đã thấy ba thù
Thánh Linh kiên vững chân tu luyện rèn
Đời hữu hạn mây đen giăng lối
Giấc nguyện cầu xám hối tội khiên
Lỗi kia đem giã nát nghiền
Suối Nguồn Thương Xót thuốc tiên chữa lành.

Hoa Ân Sủng tay nhanh chăm sóc
Trên cánh đồng mưa móc trời cao
Kho thiêng có thiếu gì nào
Bảy Ơn Thần Khí khát khao linh hồn
Cửa vĩnh cửu trí khôn thấu hiểu
Đuốc Thánh Linh soi chiếu đường đi
Tình riêng Thiên Chúa diệu kỳ
Trao con ơn gọi thiên di Nước Trời.

Song Thất Tình Yêu
Mùa Phục Sinh '2018