Nếu không có Chúa - Tác giả: Suối Ngàn

Lan Mary
Nếu không có Chúa Con nào biết nơi tựa nương Ai dẫn con trên đường Đầy bơ vơ kiếp sống. NGUỒN:

Nếu không có Chúa
Con sẽ buồn biết bao nhiêu
Bởi không có tình yêu
Như cây đời khô héo.

Nếu không có Chúa
Mặt đất này sẽ âm u
Trong màn đêm đen mịt mùng
Đầy chông gai thú dữ.

Nếu không có Chúa
Con nào biết nơi tựa nương
Ai dẫn con trên đường
Đầy bơ vơ kiếp sống.

Nếu không có Chúa
Con như bé thơ mỏi mòn
Đôi mắt luôn mở tròn
Chờ mẹ hiền năm tháng.

Ôi tình yêu Chúa
Như nguồn suối mát dạo dào
Như đồng lúa rì rào
Ngọt ngào bao năm tháng.

Trong tình yêu Chúa
Con luôn vững dạ đợi chờ
Một tình yêu vô bờ
Bởi vì con có Chúa.

Suối Ngàn (07/07/2022)