Hiệp thông cầu nguyện cho Linh hồn Tađêô Nguyễn Thanh Xuân, nhà thơ - tông đồ văn hoá giáo phận Quy Nhơn

Lan Mary
Hiệp thông cầu nguyện cho Linh hồn Tađêô Nguyễn Thanh Xuân, nhà thơ- tông đồ văn hoá giáo phận Quy Nhơn NGUỒN:


Thưa quý tác giả và bạn đọc,

Nhà thơ Tađêo Nguyễn Thanh Xuân, tông đồ văn hoá nhiệt thành, thành viên Ban biên tập tập san Mục Đồng, vừa được Chúa gọi về lúc 16h10 ngày 07/11/2022. BBT xin gửi lời phân ưu hiệp thông cầu nguyện tới tang quyến, cách riêng tới Ban Văn hoá Giáo phận Quy Nhơn, Cha Trăng Thập Tự, cha Gioakim Nguyễn Đức Quang, xin Chúa ban thưởng Nước Trời cho người tôi tớ tín trung Tađêô và chúc lành cho tất cả.

Xin cho linh hồn Tađêô được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ấy.

BBT VTCG