Nguyện trời cao - Tác giả: Jos Nhật Quang

Lan Mary
Cho con từ bỏ vấn vương Xa hoa trần thế, chọn đường thẳng ngay Lòng con tỉnh thức đêm ngày Sẵn sàng đón Chúa nồng say ân tình. NGUỒN:

Nguyện trời cao đổ sương mai
Mưa ơn Cứu độ, đêm dài ngóng trông
Lung linh vạt nắng xuân hồng
Sưởi hồn nhân thế chìm trong lạnh lùng

Lính canh đêm tối mịt mùng
Mong hừng đông chiếu không trung rạng ngời
Hoàn cầu rạng rỡ sáng tươi
Xua vòng tăm tối, thoát đời lầm than

Đường trần sóng gió gian nan
Nguyện xin Chúa xuống muôn vàn Thánh ân
Đau thương chinh chiến xa gần
Nguyện Ngài mau đến, ân cần dủ thương

Cho con từ bỏ vấn vương
Xa hoa trần thế, chọn đường thẳng ngay
Lòng con tỉnh thức đêm ngày
Sẵn sàng đón Chúa nồng say ân tình.

Jos Nhật Quang