Bố có con, con có bố - Tác giả: Sơn Ca Linh

Lan Mary
Bố có con, con có bố đạo, nghĩa tình sâu nặng, Con còn bố, bố còn con, duyên ân đức rạng ngời! Không phải một ngày, một tháng, một nơi... Mà hãy thắm, hãy sắt son đến muôn đời vạn thuở! NGUỒN:

(Cảm nhận nhân ngày Chúa Nhật Father’s Day)

Phúc trên đời là những người con còn bố,
Phúc cho ai là những người bố có con.
Con còn bố cuộc đời luôn gót đỏ như son,
Bố có con cuộc sống tươi vui dài năm tháng...!

Nên đừng để bố buồn hỡi những ai còn bố,
Và đừng làm con hận những ông bố có con!
Đạo làm con chữ hiếu làm đầu giữ sắt son,
Phận làm bố trách nhiệm vẹn toàn gương công chính.

Không phải tự nhiên mà một người bỗng dưng làm bố!
Chẳng chuyện tình cờ mà ra đời với phước phận làm con!
Bố và con đều xuất phát từ Thượng Đế toàn năng,
Từ tình yêu nhiệm mầu đã có tận dài lâu vĩnh cửu!

Nên hãy trân trọng ân ban được làm con của bố,
Và đừng xem thường ơn gọi làm bố của con!
Dẫu dài đường sương gió phận làm con mãi vuông tròn,
Dù bạc tóc nắng mưa nghĩa làm bố luôn chu tất!

Thương kẻ cút côi chưa được một lần kêu tên bố,
Xót phận thân già chẳng có khi nào gọi tiếng con!
Nếu thiếu cội già rừng cây sẽ thiếu những chồi non,
Mái ấm vắng cha mùa xuân không mặt trời thiếu nắng!

Bố có con, con có bố đạo, nghĩa tình sâu nặng,
Con còn bố, bố còn con, duyên ân đức rạng ngời!
Không phải một ngày, một tháng, một nơi...
Mà hãy thắm, hãy sắt son đến muôn đời vạn thuở!

Sơn Ca Linh (CN Father's Day- 18/6/2023)