Lời thú nhận của một mục sư Tin lành vì đã hiểu lầm việc tôn kính Đức Maria trong đạo Công giáo - Tác giả: Scott Hahn - M. Hạnh Tử dịch

Lan Mary
Hầu hết các mục sư Tin Lành - và ở đây tôi nói về chính kinh nghiệm quá khứ của mình - tránh nói về Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu Kitô, vì sợ bị xem là "crypto-Catholicism" (người Công Giáo kín). Đôi khi hầu hết các thành viên nhiệt thành của các Hội Thánh đã bị ảnh hưởng bởi những ý kiến khiêu khích chống đối Công Giáo. Với họ, tôn kính Đức Maria là thần thánh hóa và đặt Maria ngang hàng với Thiên Chúa. NGUỒN:

Hầu hết các mục sư Tin Lành - và ở đây tôi nói về chính kinh nghiệm quá khứ của mình - tránh nói về Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu Kitô, vì sợ bị xem là "crypto-Catholicism" (người Công Giáo kín). Đôi khi hầu hết các thành viên nhiệt thành của các Hội Thánh đã bị ảnh hưởng bởi những ý kiến khiêu khích chống đối Công Giáo. Với họ, tôn kính Đức Maria là thần thánh hóa và đặt Maria ngang hàng với Thiên Chúa.

Tôi đã từng phạm lỗi thờ ơ với một người Mẹ, không những là Mẹ của tôi mà còn là Mẹ của Chúa Giêsu Kitô, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Con đường trở về của tôi dẫn tôi từ một thanh niên hư hỏng trở thành một mục sư của Hội Thánh Trưởng Lão. Trong suốt hành trình đó, đã có nhiều khi tôi là người chống đối Đức Maria (anti-Marian).

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với việc tôn kính Đức Maria đến từ chính bà nội của tôi. Bà là người Công Giáo duy nhất trong đại gia đình tôi và là một tâm hồn khiêm nhường, thánh thiện, bình an. Vì tôi là người sùng đạo (Tin Lành) duy nhất trong gia đình, nên sau khi bà nội qua đời, cha tôi đã tặng cho tôi các di vật (tôn giáo) của bà. Tôi nhìn các di vật này với sự kinh tởm. Tôi cầm trang chuỗi Mân Côi của bà nội trong tay, giật đứt nó và nói rằng, "xin Chúa cứu bà nội khỏi xiềng xích của Công Giáo đã trói buộc bà". Tôi xem tràng chuỗi Mân Côi và Đức Trinh nữ Maria như vật cản giữa bà nội và Chúa Giêsu Kitô.

Thậm chí khi đang chậm rãi tiếp cận với đức tin Công Giáo - nhờ các chân lý của các học thuyết - tôi vẫn không thể khiến mình chấp nhận giáo lý của Hội Thánh dạy về Đức Maria.
Đối với tôi, mẫu tính của Đức Maria chỉ có thể được chấp nhận khi tôi quyết định cho mình làm con của Mẹ. Bất chấp tất cả tiêu chí mạnh mẽ của Tin Lành mà tôi đã được huấn luyện - cần nhớ là không lâu trước đó tôi đã giật đứt chuỗi Mân Côi của bà nội - một ngày nọ tôi cầm lấy chuỗi mân Côi và bắt đầu cầu nguyện. Tôi cầu nguyện với những ý chỉ cá nhân, thậm chí cả những điều có vẻ không tưởng đó là giúp tôi yêu mến Mẹ. Ngày hôm sau, tôi lại cầm lấy Chuỗi Mân Côi, và cứ thế các ngày tiếp theo. Nhiều tháng trôi qua trước khi tôi nhận ra rằng ý nguyện của tôi, điều mà tôi từng nghĩ là không tưởng, nay đã trở thành hiện thực từ ngày tôi bắt đầu cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi. Ý nguyện của tôi đã được chấp nhận.

Từ giây phút đó, tôi biết Mẹ của tôi. Từ giây phút đó, tôi tin, tôi thực sự biết gia đình của tôi trong gia đình giao ước của Chúa: Vâng, Chúa Kitô là anh của tôi. Vâng, Ngài dạy tôi cầu nguyện bằng kinh "Lạy Cha". Giờ đây, trong lòng mình, tôi đón nhận lời trăn trối của Ngài: "Đây là Mẹ anh" (Ga 19,26).

(...)

Tôi muốn nhắn gửi với các cơ đốc nhân (tín hữu Tin Lành), những người lắng nghe tôi trong tinh thần cầu nguyện và tâm trí cởi mở, rằng. Người Công Giáo và Chính Thống Giáo hạnh phúc vì có một người Mẹ cầu nguyện cho họ, che chở họ. Còn chúng ta, vì sao chúng ta lại không muốn hiểu và không muốn ở trong sự che chở đó, thậm chí muốn Maria rời khởi tầm mắt chúng ta?

Tác giả: Scott Hahn, cựu mục sư Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão

M. Hạnh Tử (dịch)