Con Tạo Trung Thu - Tác giả: Đình Chẩn

Lan Mary
Hãy nhìn coi và hồn ơi nếm thử Bánh Mật thiêng thơm khiết diệu dường bao! Hãy lặng chiêm lưỡi phàm sao tả xiết! Tiệc vũ hoàn Trung Thu lắng xôn xao! NGUỒN:

Tuyệt vời reo! Ánh Nguyệt lay khiết tỏa
Lòng sông Ngân không gợi chút sương mờ
A! Con Tạo đêm nay chơi Trung Thu
Rủ nhàn vân kéo co cùng huyền Gió
Kìa! Sóng cỏ chơi vơi hòa nhảy múa
Bởi Giếng Trời tưới mát lịm trào tuôn
Múa bay lên vút cao xanh thiên dịu
Bao thiêng liêng mê mẩn hớp linh hồn
Tay bé thơ giỡn bạch vân líu ríu
Trăng cười chao lấp láng điệu tin thương
Tuyệt vời êm ân sương rơi thật khẽ
Chạm mành my như chạm tiếng tơ hường
Ôi! Em yêu giọt thu vàng trăng tỏ
Tơ thiêng bay mịn hơn ánh sao băng
Ồ yêu sao nhịp dung dẻ dung dăng
Reo hòa chơi tiệc huyền linh vời vợi
Linh thi bay gọi muôn lòng chấp chới
Lặng hòa ca ngày ngày rạng ánh quang
Tin hòa khen sáng tối thêu dịu dàng
Lòng hòa yêu mây trôi ba ngàn cõi
Này Trung Thu cho mười phương mong đợi
Ha! Ha! Ha! Đồi núi ới ca khen
Dung dăng dung dẻ! Muôn vẻ hương nguyền
Con Tạo ơi! Suối nguyên tuyền trộm vía

Hãy nhìn coi và hồn ơi nếm thử
Bánh Mật thiêng thơm khiết diệu dường bao!
Hãy lặng chiêm lưỡi phàm sao tả xiết!
Tiệc vũ hoàn Trung Thu lắng xôn xao!

Đình Chẩn, Trung Thu 2015