Không có Chúa con làm sao sống được! - Tác giả: Têrêsa Châm

Lan Mary
Không có Chúa, con làm sao sống được Những chuỗi ngày đau khổ cõi trần gian? Không có Chúa nên đời con lỡ bước... Bạn lìa xa... tình chấm dứt, ly tan! NGUỒN:

Không có Chúa, con làm sao sống được
Những chuỗi ngày đau khổ cõi trần gian?
Không có Chúa nên đời con lỡ bước...
Bạn lìa xa... tình chấm dứt, ly tan!

Không có Chúa, con làm sao sống được
Những chuỗi ngày hiu quạnh quá lầm than?
Không có Chúa, tâm linh con rét mướt
Hồn cô đơn trong những bước gian nan!

Không có Chúa, con làm sao sống được
Khi biển đời giông bão khắp muôn phương?
Không có Chúa, trọn đời con vô phước
Nghĩ Nước Trời, buồn, phận bạc ly hương!

Không có Chúa, con làm sao sống được
Khi chính Ngài là mơ ước đời con?
Là Tình Chúa, Nguồn Yêu Thương, Ơn Phước...
Bỏ thiên đàng, xuôi ngược để tìm con!

Quỳ bên Chúa, con cúi đầu bái lạy
Linh hồn con, xin Chúa hãy bao dung
Xin đón nhận về bên Cha từ ái
Được tái sinh, sống mãi đến vô cùng!

Têrêsa Châm