Chùm thơ: Tình yêu Phục Sinh - Tác giả: Thế Kiên Dominic

Lan Mary
Noi gương Thiên Chúa cứu dân Người, Tình bạn yêu, thương phải sánh đôi Yêu bạn không thương, tình giả dối, Thương người chẳng mến, nghĩa thường thôi. NGUỒN:

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU THẦY


(Cảm nhận từ: Ga 15, 9-17)

Lắng nghe Lời Chúa hôm nay:
Như Cha yêu mến riêng Thầy biết bao,
Thầy yêu môn đệ dường nào,
Các con hãy tín thác vào tình yêu.
Tình yêu Thiên Chúa cao siêu,
Nguồn vui trọn vẹn, mọi điều vững tin.
Tình yêu cao quý trước tiên:
Chết vì cứu sống bạn hiền. Lạ thay!!!
Các con là bạn hữu Thầy
Các con thể hiện hăng say Tin Mừng.
Các con chăm chỉ không ngừng.
Sinh hoa kết trái hiến dâng Cha Thầy.
Thầy mong tha thiết điều này,
Các con hãy sống tràn đầy yêu thương.
Tình yêu bạn hữu khôn lường,
Tình yêu Thiên Chúa là đường vinh quang...

Thế Kiên Dominic

TÌNH YÊU VĨNH CỬU


Tình yêu vĩnh cửu: Chúa thương ban.
Sống đạo nhiệm mầu, phúc chứa chan:
Nếp sống con người: vâng Ý Chúa,
Đường tu dân thánh: vượt gian nan.
Tin Mừng gắn bó đầy tin tưởng,
Gương thánh noi theo chẳng vãn than.
Lữ khách dương gian đầy ngưỡng vọng:
Tình yêu vĩnh cửu: Chúa thương ban.

Thế Kiên Dominic

TÌNH YÊU BẠN HỮU


(Ga 15, 9-17)

Cộng đoàn tín hữu, những cành nho,
Sức sống tâm linh Chúa xuống cho.
Chúa nhận anh em là bạn hữu,
Luôn luôn kết hiệp với thân nho.

Mệnh lệnh Chúa truyền đẹp lắm thay!
Cũng như Thầy sống với Cha Thầy,
Yêu nhau thắm thiết, lòng tin tưởng,
Kết trái nở hoa, sinh lực cây.

Noi gương Thiên Chúa cứu dân Người,
Tình bạn yêu, thương phải sánh đôi
Yêu bạn không thương, tình giả dối,
Thương người chẳng mến, nghĩa thường thôi.

Thí mạng vì tình thương bạn hữu
Quả là cao quí nhất trần gian.
Thánh nhân thí mạng vì Danh Chúa,
Thiên quốc vang ca khúc khải hoàn...

Thế Kiên Dominic