Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương - Tác giả: Đình Chẩn

Lan Mary
(Hiệp mừng ngân khánh linh mục của Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng & mừng 9 tân linh mục Phát Diệm 2024, gợi hứng từ câu tâm niệm của các ngài)
Có ai thương con bằng khối tình muôn thuở (Gr 31,3) Khi kiếp nhân sinh hơi thở vô thường Từ ngàn xưa khi chưa có trời đất Rồi đến ngàn sau... Nào ai trọn tình thương? NGUỒN:

1
Có ai thương con bằng khối tình muôn thuở (Gr 31,3)
Khi kiếp nhân sinh hơi thở vô thường
Từ ngàn xưa khi chưa có trời đất
Rồi đến ngàn sau...
Nào ai trọn tình thương? (Tv 136)

2
Vâng, lạy Chúa
Chỉ tình Ngài bất diệt!
Dẫu thân con mang kiếp phù sinh
Vì yêu thương Ngài hiến mình cứu độ (Gl 2,20).
Muôn ngàn đời Chúa vẫn luôn trọn tình.

3
Thánh Tâm Ngài: trạm không gian cứu độ
Cho linh hồn cần ơn Chúa xót thương (1Tm 1,13)
Ai mệt mỏi cầu xin Ngài cấp cứu
Tình vô biên chữa lành diệu phi thường.

4
Xin truyền cho con Máu Thánh êm dịu
Thanh lọc con khỏi độc tố thế gian
Để con sống, không còn là con sống
Mà chính Ngài sống trong con ngập tràn (Gl 2.12).

5
Như cành nho được Thân Nho nuôi dưỡng
Cho đơm hoa kết trái dâng đời
Ngài phải lớn lên, còn con nhỏ lại (Ga 3,13)
Để Tình Ngài tỏa hương ngát muôn nơi.

6
Chỉ Tình Yêu cho hồn con sống mãi
Chỉ Tình Yêu luôn vĩ đại nhiệm màu
Yêu thương là chu toàn lề luật (Rm 13,10)
Mong thập giá nở hoa giữa thương đau.

7
Nhưng Chúa ơi, khi mỏi mòn chùn bước
Hay lắng lo va vấp lệ rơi
Xin gìn giữ lòng con yêu mến (Ga 21,17).
Đây tất cả: Lễ dâng một đời.

8
Xin cho con vững một niềm phó thác
Lòng dặn lòng: Ơn Ngài đủ cho con (2 Cr 12,9)
Lời Chúa là đèn soi cho con bước
Cùng anh em thắp niềm tin sắt son.

9
Ở ngoài kia, bao linh hồn khao khát
Lang thang tìm hành khất Giêsu (Ga 12.21).
Xin cho con cùng đi trong Thần Khí
Loan Tin Mừng khắp muôn nẻo khiêm nhu.

Đình Chẩn, 7.6.2024