Ước mơ đời con - Tác giả: Kình Lạc

Lan Mary
Lâu nay con đã miên man Lòng con khắc khoải dặm ngàn tâm tư Chúa ơi! Ngài chọn con ư? Từ xa xưa ấy hay từ khi nao? Con như sóng biển tuôn trào Tâm tình bổi hổi, nghẹn ngào Chúa ơi! Phải chăng từ trước muôn đời Ngài thương ngỏ ý gọi mời ra đi, Thế trần đưa buổi phân ly "Này con xin đến thực thi ý Ngài". NGUỒN:

Lâu nay con đã miên man
Lòng con khắc khoải dặm ngàn tâm tư
Chúa ơi! Ngài chọn con ư?
Từ xa xưa ấy hay từ khi nao?
Con như sóng biển tuôn trào
Tâm tình bổi hổi, nghẹn ngào Chúa ơi!
Phải chăng từ trước muôn đời
Ngài thương ngỏ ý gọi mời ra đi,
Thế trần đưa buổi phân ly
"Này con xin đến thực thi ý Ngài".

Con hay thở vắn than dài
Giữa bao thử thách thì Ngài ở đâu?
Lòng con ví tựa đêm thâu
Đức tin son sắt con đâu vững vàng
Con mong đời gánh nhẹ nhàng
Con mong mọi chuyện dễ dàng, Chúa ơi!
Có khi nào Chúa bỏ rơi
Người yêu của Chúa gọi mời thuở xưa?
Tình yêu Thiên Chúa dẫn đưa
Vượt bao năm tháng con thưa với Ngài:

Đường con theo Chúa chẳng dài
Ngày con tận hiến những hoài ước mong
Hồn con được mãi ở trong
Khuôn viên nhà Chúa thoả lòng khát khao.

Kình Lạc

Nhân dịp thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Phát Diệm 2024