Tiếng chuông - Tác giả: Jos Nhật Quang

Lan Mary
Tiếng chuông thánh thót thanh âm Giáo đường, kinh nguyện hương trầm nhẹ bay NGUỒN:

Tiếng chuông thánh thót thanh âm
Giáo đường, kinh nguyện hương trầm nhẹ bay

Tiếng chuông hiu hắt gió lay
Tiễn người dương thế chia tay ngậm ngùi...

Tiếng chuông sâu thẳm bồi hồi
Vong trong ký ức...kiếp người đi hoang

Tiếng chuông rộn rã mênh mang
Hương kinh toả ngát Thiên đàng ngất ngây

Tiếng chuông sám hối chiều nay
Gục đầu bên Chúa, lệ đầy ăn năn.

Jos Nhật Quang