Chạnh lòng thương

Unknown

“Đức Giê su thấy một đoàn người đông đảo, thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của   họ”
(Mt 14, 13-21)


Thấy đoàn đông đảo người tin
Bỏ thành đi bộ với niềm cậy trông
Người bệnh tật , kẻ long đong
Trái tim Thiên Chúa chạnh lòng xót thương


Tay Người gạt hết đoạn trường
Lời Người an ủi sầu thương giăng đầy
Tiếng Người êm tựa thơ say
Chữa lành muôn bịnh, ban ngày hồng ân


Chiều về môn đệ phân vân
Có hai con cá, năm phần bánh thôi
Người đông đường sá xa xôi
Lòng Người chạnh xót cảnh đời tha phương


Tơ lòng mục tử vấn vương
Bao  người đang đói Thần lương thiên đàng
Vì yêu phép lạ trao ban
Bánh thơm cá ngọt năm ngàn người ăn


Ngợi khen lòng Chúa khoan nhân
Muôn dời vẫn xót thương con cái Người
Tình thương có sức đổi dời
Có muôn phép lạ cho người thiện tâm


Xin cho con có lòng nhân
Giữa bao trắc ẩn, hiến thân cho người
Con nên tấm bánh tình trời
Trao ban lương thực, trao Lời Tình Yêu


Mic. Cao Danh Viện