Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XVIII Thường Niên năm B

Quang X Nguyen


TM CNB Thường niên 18

TIN CHÚA,ĐẾN VỚI CHÚA

(Cảm nhận và suy niệm từ Ga 6, 24-35)


Suy Lời Chúa hôm nay, sau phép lạ
Bánh hoá nhiều; nuôi cả ngàn dân.
Chúa dạy rằng: hỡi khách chốn gian trần
Hãy cố gắng chăm lo cho cuộc sống.

***
Sống phần xác: sống theo đời lao động,
Sống phần hồn: sâu thẳm tự thâm tâm,
Nhưng không là: cứ nuôi dưỡng âm thầm
Phải hoạt động theo ơn Chúa kêu gọi…

***
Tin vào Chúa, với tấm lòng phấn khởi,
Đến với Ngài: không đói khát bao giờ,
Ý lời này: mầu nhiệm việc tôn thờ,
Phép Thánh Thể dưỡng nuôi dân thánh Chúa.

***
Người tín hữu, luôn nghe lời Chúa hứa,
Sống trần gian trông cậy sức thiêng liêng
Do quyền năng cao cả ban ơn riêng,
Đời lữ khách mong về nơi Quê Thật…

Thế Kiên Dominic


Mừng Lễ Thánh Quan Thầy
******

Hằng năm mừng lễ thánh Quan Thầy
Tưởng nhớ công ơn, ước vọng đầy.
Bổn mạng hộ phù: vâng Ý Chúa,
Con chiên vững dạ: giữ lòng ngay.
Mỗi khi yếu đuối: mê điều xấu,
Là lúc được nghe: dại vậy thay???
Kinh nguyện Quan Thầy là ánh sáng
Chỉ đường soi lối vượt đời này…

Thế Kiên Dominic


MẦM SỐNG ĐẠO B7

(Nghe, đọc, suy tư)


Đẹp- Xấu
Đẹp người tốt nết, quí nhường bao!
Người đẹp vô tâm chớ tự hào.
Thà xấu, an vui trong đạo hạnh,
Còn hơn đẹp mã sống lao đao…

Hôn nhân lý tưởng
Lý tưởng hôn nhân đẹp lắm thay!
Tình yêu đôi lứa sống tràn đầy.
Đồng tâm nhất trí không chia sẻ,
Mãi mãi yêu thương, dẫu đắng cay…

Không đua đòi
Cuộc sống trần gian thoả mãn đâu,
Luôn luôn khích động bởi cung cầu.
Cơm no áo ấm cho là đủ.
Tu nhân tích đức hướng đời sau.

Thế Kiên Dominic