Thơ mừng ngày tuyên thánh 117 vị tử đạo tại Việt Nam

Quang X Nguyen

THƠ MỪNG NGÀY TUYÊN THÁNH
117 VỊ TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM (19/06/1988)Tam thập niên ngày tuyên hiển thánh
Tử Đạo vì Người mang Danh Thánh GIÊSU
Anh hùng chẳng phải vì kiếm cung
Mà, bởi vì "tình" trong Thiên Chúa

Máu chảy, đầu rơi không hề oán thán
Thịt nát, xương tan không hờn giận thế nhân
Vua, quan hung bạo giận bầm gan
Vì những ai xưng mình là Kitô hữu

Nhưng, vua, quan nào biết: chữ tình trong ân sủng
Là “chữ trung” cho kẻ tin
Là “chữ dũng” cho kẻ hiền
Là “ chữ kiên” cho kẻ cậy

Trải qua ba trăm năm bị bách hại
Không phải một người, một lần
Mà mãi mãi ba trăm năm
Cứ hết người này, đến người khác


Trăm người như một: vững tuyên xưng
Đủ cực hình, đủ thứ đao thương
Khảo tra, dụ dỗ đủ nguồn cơn
Nhưng lòng trung tín chẳng sờn vì đao kiếm

Danh Thánh GIÊSU, khắc trong tim
Hình Thánh Giá in trong tâm khảm
Dẫu chỉ “bước qua” là “điều tạm”
Nhưng, lòng trung không chịu trá hình

Ân tình vua quan dụ dỗ để trá hình
Nhưng, người tín hữu không bằng lòng “giả trá”
Nhất quyết trung kiên để chung thủy với GIÊSU
Là Thiên Chúa, nhưng Người cho tất cả

Kể cả sinh mạng người cũng hiến tặng ban
Thì há chi sinh mệnh của thế gian
Mỏng manh, yếu ớt tựa làn khói thôi!
Trút khỏi thân xác tanh hôi

Trở về Thiên Quốc đời đời bên Cha
Là Thiên Chúa, Đấng hải hà
Chính Vua Trời, Đất thật là chẳng sai
Thế gian là chốn hữu hình

Sánh sao cho được Thiên Đình trời cao
Các Vị Tử Đạo chính là ánh sao
Trung trinh, liệt tiết , vua trần chịu thua
Trần gian hữu hạn nắng, mưa
Nay còn, mai mất có ăn thua gì ?
Sống thêm năm bảy làm chi
Sống mà “chối “ Chúa, sống chi gian trần
Cầu xin các thánh từ nhân

Bầu cử cho con cháu xa, gần trần gian
Trung trinh giữ trọn Phúc Âm
Là nguồn vinh phúc thật tâm đời đời
Kính mừng các thánh thảnh thơi

Cầu cho Nước Việt xanh tươi an lành
Thoát khỏi nanh vuốt “yêu xanh”!
Rao truyền Đạo Thánh Chúa Trời từ nhân
Mai sau yên phúc Thiên Đình./.

19/06/2018
P.Trần Đình Phan Tiến