Thơ: Hồng ân thánh hiến trọn đời

Quang X Nguyen

Hồng Ân Thánh Hiến Trọn Đời


Mừng Thầy/ Sơ thánh hiến trọn đời
Trăm năm Tình Chúa rạng ngời Thánh Ân
Lánh trần nhiều nỗi phù vân
Thầy/ Sơ theo tiếng gọi hiến thân yêu Ngài
Giữa đời nhân chứng Thiên Thai
Niệm suy thuyết giảng đôi vai cứu đời

Trần gian muôn tiếng giục mời...
Âm thầm chiến đấu tơi bời tâm can
Xót lòng phụ mẫu gian nan
Ngước trông Chúa đoái ban tràn Thiên Ân
Thân nhân bạn hữu xa gần
Hồn an xác mạnh hưởng phần Phúc Vinh
Ngày đêm trong những lời kinh
Thầy/ Sơ theo chân Mẹ trung trinh yêu Người
Tin Mừng tung vãi đẹp tươi
Lúa đồng thu gặt muôn nơi chín vàng
Lữ hành dương thế sẵn sàng
Thầy/ Sơ vui viên mãn Thiên Đàng nhà Cha.

 Maria Gioan Lasan