Tê-rê-sa tuyệt vời- Tác giả: Jos Nguyễn Hoàng Phúc

Anne de Jesu
TÊ RÊ SA TUYỆT VỜI

Ngợi ca thánh nữ Tê rê sa hài đồng Giê su!

Têrêsa bé nhỏ tuyệt vời.

Tâm hồn thánh thiện ngàn lời mến yêu.

Cuộc đời sống đẹp cao siêu.

Vì tình yêu Chúa nên nhiều hi sinh.

Tuổi mười lăm, đẹp trắng trinh.

Dòng kín đã chọn quên mình hiến dâng.

Bao việc lớn nhỏ chẳng ngần.

Phục vụ khiêm tốn dấn thân tháng ngày.

Sống trọn trong từng phút giây.

Hai bốn năm tuổi đẹp thay cuộc đời.

Tấm gương đạo đức sáng ngời.

Chị đã vinh hiển về trời cùng Cha.

Một tâm hồn, đẹp thiết tha.

Giữ trọn lòng mến bao la ngọt ngào.

Giờ đây từ chốn trời cao.

Mưa hoa hồng xuống dạt dào yêu thương.

Chị đã đi trọn con đường.

Mọi việc vì Chúa, khiêm nhường khắc ghi.

Thánh ý Ngài, luôn thực thi.

Linh đạo nên thánh còn gì đẹp hơn.

Tp. Hồ Chí Minh, 30/09/ ngày áp lễ thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu