Bơi qua bể khổ- Tác giả: Song Thất Tình Yêu

Lan Mary
(Mời bạn cùng suy niệm Tin Mừng hôm nay)

BƠI QUA BỂ KHỔ

 "Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con lại không thể trừ được nó?" Người đáp: "Loại đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay"." (Mc. 9, 28-29)
 
Ai có thể bơi qua bể khổ 
Gánh một đời thi thố đôi tay 
Thánh Thần Chúa tỏ hôm nay 
Là nguồn trợ lực có ngay sức bền.

Ai có thể vượt trên quỷ dữ 
Để loại trừ nghịch tử kiêu căng
 Cần khơi ngọn lửa siêng năng 
Hiệp thông Linh thánh gia tăng tịnh lòng.

 Đời vời vợi bóng chiều nhanh lắm 
Cửa bình minh nồng thắm cậy tin 
Hoàng hôn cánh nhẹ ru tình 
Trải Lời Thiên Chúa thinh không dạt dào.

 Xôn xao mộng giấc chao nghiêng mãi 
Đắm đuối ân tình chảy lệ thơ 
Bình tâm lắm chẳng thờ ơ 
Tịnh chay hồn nhỏ dệt tơ nguyện cầu. 

Song Thất Tình Yêu Đồng Xanh Thơ Sài Gòn.