Đọc lại Tuồng Thương Khó của J.B. Tòng - Tác giả: Bùi Công Thuấn

Lan Mary
Bài viết "Kể chuyện Tuồng Thương khó diễn ở trường Latinh Sàigòn năm xưa" của nhà nghiên cứu văn học Công giáo Lê Đình Bảng và bài: "Sau 100 năm đọc lại Tuồng Thương khó – kịch bản sân khấu hiện đại đầu tiên của người Việt" của PGS-TS Võ Văn Nhơn là những bài nghiên cứu công phu, cung cấp cho người đọc vốn hiểu biết sâu sắc về Tuồng Thương Khó của ĐGM Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng (1868–1949). NGUỒN: