Trên thân tượng buồn - Tác giả: Lê Đình Bảng

Lan Mary
Thả tro, thả bụi lên đầu Để hồn bay giữa tinh cầu trầm luân Giữa mùa vui, tháng Giêng xuân Với sông suối cạn mấy lần đục trong NGUỒN:

Thả tro, thả bụi lên đầu
Để hồn bay giữa tinh cầu trầm luân
Giữa mùa vui, tháng Giêng xuân
Với sông suối cạn mấy lần đục trong

Giữa rừng muôn lá thu phong
Những vai tượng đá ơi lòng buồn trơ
Hỏi nhành dương rũ, lau khô
Khi không, đàn nguyệt hư vô rã rời

Bụi nào từ buổi chia phôi
Bụi ta huyền hoặc, bụi người lầm mê
Bụi về, rẽ nhánh ngăn chia
Hương phai dưới mộng, hoa kề vời trông

Bụi về gặp nẻo mưa giông
Cõi trăm năm ấy, một vòng tử sinh
Thời gian nào của tâm linh
Thiêng liêng, lời của vô hình, lặng câm

Cái gì như thể xa xăm
Ấy ai ngậm ngải tìm trầm, phù hoa
Bụi nào bụi của xương da
Hóa thân vào chốn ta bà dương gian

Bụi về rẻo núi sương tan
Trong hơi phố lạnh mây ngàn đầy thôn.

Lê Đình Bảng, Đà Lạt, 10.1978, (Trích trong tập thơ Kinh Buồn)

Thứ Tư Lễ Tro, Khai mạc Mùa Chay Thánh.