Nguyện cầu dâng Thánh Giuse - Tác giả: Đinh Văn Tiến Hùng

Lan Mary
Hồng ân Thiên Chúa bao la, Muôn đời Thần Thánh ngợi ca danh Ngài, Đời con hiện tại tương lai, Cậy trông Thanh Phụ không phai tấm lòng NGUỒN: