Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXIV Thường Niên năm B

Quang X Nguyen

TM CN B Thường niên 24
THẦY LÀ ĐẤNG KI TÔ

(Cảm nhận và suy niệm từ Mc 8, 27-35)


Trên đường công tác hướng linh,
Chúa cùng môn đệ trong tình mến thương.
Bỗng nhiên, Chúa hỏi giữa đường
Người ta đoán, bảo Thầy thường là ai?
Thưa rằng: họ bảo là Ngài
Ê lia cao trọng sống đời tiên tri…
Chúa rằng chớ có hoài nghi
Luôn luôn vững dạ điều gì chẳng sai.

Các con bảo Thầy là ai?
Phê Rô vội đáp: Thiên Sai cứu đời…
Chúa rằng: Hãy giữ lấy lời,
Niềm tin giữ kín tới hồi thực thi.
Ngày kia Thầy bị khinh khi,
Quan dân hành hạ, chết đi cứu đời.
Ba ngày sống lại thảnh thơi,
Thầy về nguyên vị Chúa Trời Ngôi Hai…
Nghe lời tuyên bố công khai,
Phê Rô kéo Chúa ra ngoài, trách luôn.
Chúa rằng: chớ có khoe khôn
Sa Tan nào biết việc hồn Cha sai…

***
Sau khi có cả đám người
Chúa lên tiếng dạy cho đời thiện nhân.
Ai theo Ta, phải hiến thân
Vai mang thập giá, đường trần coi khinh.
Muốn mình cứu sống đời mình,
Hy sinh mạng sống, trung thành theo Ta.
Theo Ta, nguồn sống chan hoà,
Bình an vĩnh cửu: Nước Cha trên Trời…

Thế Kiên Dominic


LỜI CHÚA & LUẬT CHÚA

******
Giáo dân sống đạo trọn hai điều:
Lời dạy khôn ngoan, luật mến ỵêu.
Học hỏi Tin Mừng, luôn tỉnh thức
Vâng theo Ý Chúa,chẳng nuông chiều.
Thực thi bác ái, cần khiêm tốn,
Phổ biến công bình, chớ cậy kiêu.
Ánh sáng đức tin soi chính lộ
Mong vào Nước Chúa: phúc ân nhiều…

Thế Kiên DominicHÀNH TRÌNH THEO CHÚA


Cuộc đời Thập giá trĩu đôi vai
Chúa muốn con theo bước của Ngài
Đón nhận hy sinh đời khổ ải
Thông phần khổ nạn Đấng Thiên Sai.
Yêu mình đeo bám tiền danh vọng
Mất hết ơn lành nghĩa nhạt phai
Bỏ ý riêng “bão lòng” ích kỷ.
Hiến thân theo ý Chúa an bài.

Thérèse Tiếng Vọng

TÂM TÌNH HIỆP LỄ


“Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.
Lạy Chúa Giêsu! Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa đã chỉ cho chúng con một con đường - con đường dẫn đến sự sống đời đời. Muốn đi con đường đó, phải chấp nhận hy sinh, chịu thiệt thòi, sẵn sàng vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa: Chúa muốn chúng con từ bỏ ý riêng của bản thân để vâng theo Thánh ý Ngài.
Lạy Chúa! Chúa tỏ ra rất bình tĩnh trước những đau khổ và thập giá sắp xảy tới cho chính mình. Chúa đã sẵn sàng chấp nhận phần thua thiệt để ban ơn cứu độ cho loài người chúng con. Ngày nay, chung quanh chúng con cũng còn đó biết bao nhiêu người đã tận hiến cuộc đời, xả thân để phục vụ những người bất hạnh: đến sống chung với các bệnh nhân HIV,ung bướu, phong cùi, phục vụ những người câm điếc, bại liệt, những cụ già neo đơn…
Lạy Chúa! Nhìn lại bản thân, chúng con thấy mình còn yêu mình quá nhiều. Những khuyết điểm, thiếu sót do vô tình hay dửng dưng vô cảm... còn đó trong cách xử sự của chúng con với những người đang cần một bàn tay nâng đỡ của chúng con. Phần đông chúng con thường nhắm mắt làm ngơ trước mảnh đời đau khổ bất hạnh; chúng con cứ mải chạy theo thú vui, tiền tài, danh vọng trong cuộc sống, những thứ chẳng đem đến sự sống vĩnh hằng.
Lạy Chúa Giêsu, xin chúa giúp chúng con biết sống Lời Chúa dạy, từ bỏ chính mình, bỏ đi những lo toan ích kỷ để phục vụ Chúa trong những người anh em. Xin cho chúng con học nơi Chúa là biết chấp nhận những gian khó rủi ro gặp phải trong cuộc sống, và sẵn sàng vác thập giá mình suốt đời theo chân Chúa Amen.

MẦM SỐNG ĐẠO C4

(Nghe,đọc, suy tư)Không thấy sao tin?
Xác rằng:Không thấy sao tin?
-Hồn thưa: Khí thở,ta nhìn thấy không?
Bao nhiêu sự việc lạ lùng,
Phải tin, phải giữ mới hòng tiến thân...

Nhà Chúa nơi ta.
Ai yêu Ta sẽ giữ lời Ta
Cha Ta mến họ thật mặn mà
Cùng ta chiếm ngự cung lòng họ
Và sẽ thiết lập một ngôi nhà.

Mang thánh giá.
Đã mang Thánh Giá trong tâm hồn
Hãy từ hành động đến phát ngôn
Hân hoan giải tỏ tình yêu Chúa
Hết sức, hết lòng, hết trí khôn…

Lạy Mẹ Maria.
Xin cứu giúp con vững tin Thiên Chúa
Vượt phong ba, vào cõi sống thanh bình
Xin cho con coi trọng phúc trường sinh
Luôn theo sát gương trọn lành Mẹ Thánh. Amen.

Giáo Hội tại gia.
Gia đình- Giáo Hội tại gia.
Tình yêu, nếp sống nhân hòa, hiệp thông.
Gia đình - nền tảng cộng đồng,
Đạo đời thăng tiến theo dòng thời gian…

Thế Kiên Dominic