Nhớ về một vị Giám mục Việt Nam thầm lặng

Quang X Nguyen

Ngày 15/3 là Sinh nhật của một vị Giám Mục Việt Nam thầm lặng.

Ngài sinh tại Bắc Ninh ngày 15/3/1921, thụ phong linh mục ngày 21/12/1945 khi mới 24 tuổi. Ngài đã từng phải ngồi tù 7 năm, sau đó làm Cha xứ các giáo xứ, trong đó có giáo xứ Chính Tòa Bắc Ninh, kiêm Tổng Đại Diện giáo phận.

Vào tháng 5/1975 ngài được Đức Giám mục Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng phong chức Giám mục. Thánh Lễ phong chức lễ diễn ra trong căn phòng nguyện có diện tích chưa đến 8 mét vuông và chỉ một Giám mục chủ phong, một tân giám mục và một linh mục.

Chỉ sau hơn 2 tháng được tấn phong chức Giám mục, ngài bị trục xuất khỏi tòa Giám mục Bắc Ninh và bị quản chế tại giáo xứ Đại Lãm, Lục Nam, Bắc Giang 17 năm. Ngài được Chúa gọi về ngày 28/1/1992 sau 17 năm làm Giám mục thầm lặng và bị quản chế.

Đó là Đức Cha Đa Minh Đinh Huy Quảng, Giám mục phụ tá giáo phận Bắc Ninh.

Ngài là vị Giám mục được tấn phong không ai biết, chưa hề đội mũ Mitra, chưa đeo nhẫn Giám mục hay mặc phẩm phục Giám Mục công khai, chưa bao giờ được ai gọi là Đức Cha.

15 năm sau khi ngài về với Chúa, năm 2007, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt công bố công khai về ngài tại Nhà thờ Chính tòa. Và giáo dân Bắc Ninh kinh ngạc vì một vị Giám Mục sống giữa họ bao nhiêu năm trời mà họ không hề hay biết.
“Việc Chúa làm ôi vĩ đại biết bao”Tin, bài liên quan: