Toàn bài NCKH của Đinh Phạm Phương Thảo

Anne de Jesu
Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn bài NCKH "Tuồng Thương Khó của Đức cố Giám mục Nguyễn Bá Tòng, một vở kịch hiện đại đầu thế kỉ XX" của Đinh Phạm Phương Thảo- người được nhắc tới trong bài viết "Cô sinh viên với niềm say mê nghiên cứu văn học Công giáo" đã được đăng trên web VTCG.

Chân thành cảm ơn tác giả đã quảng đại chia sẻ bài nghiên cứu và xin Chúa chúc lành !
BBT